[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.142.143 () [ Přihlásit ]

Nová prohlídková trasa Muzea čs. opevnění Klášter


Od počátku července 2009 se mohou návštěvníci Muzea čs. opevnění Klášter projít po nové prohlídkové trase. Ke staré trase, vedoucí z hlavního expozičního objektu muzea podél tří řopíků, z nichž jeden má náložemi zničené střílny, tak přibyla trasa další. Zájemci na ní mohou spatřit:

- podezdívku chaty pro osádky opevnění č. CV (úsek IV.a),

- původní pozorovací průsek,

- objekt č. ŘOP 162, VEČ 123,

- objekt č. ŘOP 161, VEČ 124 (oba patří do úseku 186)

Také byl vydán nový průvodce, podrobně pojednávající o tom, co může návštěvník na obou trasách shlédnout.

Hlavní expoziční objekt č. ŘOP 159, VEČ 125 (typ B2-100)

Hlavní expozice zůstala soustředěna v objektu č. 159, který je uveden do stavu, v jakém se většina objektů na Jindřichohradecku nacházela koncem září 1938. Čelní střílna nese lehký kulomet vz. 26 upnutý v závěsu, doplněný stolkem a soustavou latí pro noční střelbu. V boční střílně je maketa těžkého kulometu vz. 24 postavená na improvizovaném stole, umožňujícím nouzovou palbu.

Chata pro osádky opevnění č. CV

Z objektu č. 159 se návštěvník vydá k bývalé chatě č. CV, z níž v současnosti zůstala jen podezdívka. Ta byla na jaře 2009 očištěna od mechu a její zadní část odkryta od letitého nánosu zeminy. Právě v této zadní části byly zemní práce provedeny velmi opatrně, neboť podle výkresu se zde měla nacházet kuchyně se spíží, kamna a komín. Při okopávání došlo nejprve k nálezu části zdiva příčky oddělující kuchyni od spíže a poté pozůstatků rozvalených kamen a komína. V komíně ještě ležely zbytky ohořelého dřeva a uhlí. Velmi mne nadchla zděná příčka mezi kuchyní a spíží. Některé cihly tu stále držely spojené maltou, která je mimochodem velmi nekvalitní. Byly v ní nalezeny kousky dřívek a trávy. Zbytek příčky byl opatrně očištěn a ponechán v původní podobě. Z jejího pozůstatku je patrné, že byla z obou stran omítnuta a tato omítka se zde kupodivu dochovala. Při vykopávkách byly v prostoru kuchyně nalezeny tyto předměty: porcelánový uzávěr lahve, brousek na nůž, plát z kamen a mince 5 Reichs Pfennig z r. 1938.

Pozorovací průsek

Od podezdívky chaty č. CV směřuje prohlídková trasa pozorovacím průsekem k objektu č. 162. Tento průsek je jeden z mála, který se v Muzeu čs. opevnění Klášter dochoval. Vedl od levé střílny zmíněného objektu k č. 160. Bohužel, zůstala z něho zhruba polovina.

Objekt č. ŘOP 162, VEČ 123 (typ A-160)

Na této pevnůstce může návštěvník spatřit různé stupně dokončenosti terénních úprav. Pravá strana byla na jaře 2009 odkopána až na podkladní betonovou vrstvu (skořápku) a je uvedena do podoby, v jaké se nacházela krátce po betonáži. Zájemci si zde mohou povšimnout hloubky výkopové jámy, která byla při výstavbě objektu vyrubána ve skále, a skořápky, jež je tu plně odkryta. Na stěnách mohou vidět cementovou izolační omítku, po jejímž vytvoření měl být zbytek výkopu vyplněn kameny. Takovýto stav dokončenosti jsem zachytil v oblasti vstupu, kde jsou kameny očištěny. Levá část objektu naopak dokumentuje úplné dokončení terénních úprav, kdy je zmíněná kamenná předloha opatřena vrstvou zeminy. Venkovní stěny měly obdržet hrubou maskovací omítku, kterou se však v r. 1938 u tohoto objektu nepodařilo zrealizovat a současná hrubá omítka pochází z doby reaktivace. Odstíny jednotlivých barevných polí předválečné omítky používané v úseku 186 prozatím nejsou známé. Podle dobových černobílých fotografií lze odhadovat, že se snad jednalo o skvrny v barvě černé, tmavě zelené, okrové a červenohnědé. Proto byly při rekonstrukci objektu zvoleny právě tyto barvy. Vzniklo tak maskování podobné tomu, jaké se v září 1938 v lokalitě Klášter skutečně vyskytovalo. Při vytváření kamufláže byl očištěn i originální bílý kruh ve tvaru O, nakreslený na levém „uchu“, který, stejně jako na všech ostatních objektech České Kanady, pořídili vojáci Wehrmachtu po záboru pohraničí v říjnu 1938.

Zajímavostí jsou i obě střílny, původně určené pro objekty typu C nebo objekty zeslabené. Jedná se přitom o jediné místo v oblasti České Kanady, kde byly „zeslabené“ střílny použity. Kromě tohoto objektu je mají i řopíky č. 160 a 158, stojící taktéž ve 2. sledu.

Objekt č. ŘOP 161, VEČ 124 (typ A-160)

Od č. 162 vede trasa k objektu č. 161. Jeho exteriér je ve stavu, v jakém se koncem září 1938 nacházela velká část pevnůstek 1. sledu ve střední části úseku 186 - závěsné háky na maskovací síť a střílny jsou opatřeny tmavě šedým nátěrem a přes stěny visí větve zastírající objekt. Jelikož není na stěnách poválečná hrubá omítka příliš dobře provedena, může si návštěvník povšimnout na pravé straně objektu stále patrných svislých otisků prken šalování.

Před čelní stěnou se nachází bludný kámen, za kterým byla pevnůstka vybetonována. Na takovéto řešení narazíme v oblasti České Kanady velice často. Bludný kámen totiž samotný objekt chránil před palbou nepřítele a zároveň ho i maskoval.

Terénní stupeň proti tankům

Poslední zajímavostí, kterou spatříme při prohlídce nové trasy, je pozůstatek terénního stupně proti tankům. Vede ve směru pravé střílny objektu č. 161 a byl vytvořen okopáním strmé meze. Během desetiletí se mez částečně sesunula, ale i tak je stupeň stále dobře viditelný. Byl dlouhý 97 m a měl sloužit k zastavení lehkých tanků.

Nová trasa byla oficiálně představena veřejnosti 11. července 2009. Při té příležitosti uspořádal Klub vojenské historie pěší pluk 29 tradiční velkou prohlídku, zahrnující ukázku tří řopíků s průvodci, dobového stanování a menší výstavky výstroje a výzbroje předválečné čs. armády. Dne 25. července pak přibyl do Muzea opevnění těžký kulomet vz. 37 - nový exponát využívaný při pořádání velkých prohlídek.
Vloženo: 7.1.2010
Autor: Miloslav Sviták
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)