[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.142.143 () [ Přihlásit ]

Muzeum československého lehkého opevnění z let 1936 – 1938 „Na Kočičáku“


Stručný popis objektu a expozice:

Areál československého lehkého opevnění z let 1936 - 1938 "Na Kočičáku" je součástí linie lehkého opevnění stáčející se od železniční stanice Krásná Lípa, dále napříč Bezručovým údolím kolem vrchu Na Kočičáku (571 m.n m.) z průběhu po úpatí Krušných hor nad Chomutovem dolů k městu Jirkov a dále do Mostecké pánve.

Areál muzea je tvořen objektem lehkého opevnění vzor 37, 10/A-160/šik. v provedení šikmý, vpravo úseku K-51, který je kompletně zrekonstruován včetně výstroje a výzbroje do stavu, v jakém se nacházel ve chvíli, než měl být uplatněn v boji proti nepříteli v roce 1938. Dále je tvořen šesti objekty vzor 36 č. 83 - 88 úseku V.b v provedení A, B i C, z nichž je objekt V.b/ 87/C celorepublikovou raritou - „Céčko bez prostřední stříly“ rekonstruován stejně jako objekt K-51/10/A-160/šik. do období roku 1938. Ostatní objekty typu A a B jsou zatím rekonstruovány pouze exteriérově.

V prostoru celého areálu se nachází velké množství zákopů a okopů pro kulomety a minomety. K přehledu základních informací při nepřítomnosti průvodců o výstavbě lehkého opevnění byla v roce 2009 vytvořena naučná stezka.

V budoucnu budou do areálu zahrnuty dva objekty vzor 36 v Bezručově údolí.

Kontakt:

Provozovatel: MUZEUM ČS. OPEVNĚNÍ Z LET 1936-1938 NA KOČIČÁKU

Jméno: Jiří Piranovský

telefon: +420 737 431 389

E-mail: info@kocicak.cz

Provozní doba:

Květen – červen sobota 11:00 – 16:00

Červenec – srpen sobota – neděle 10:00 – 17:00

Září sobota 11:00 – 16:00

Přístupová trasa:

V případě, že přijedete směrem od Prahy, odbočíte v centru Chomutova na kruhovém objezdu vedle zimního stadionu a autobusového nádraží vpravo, budete pokračovat na světelnou křižovatku u obchodního domu Delvita, kde odbočíte vlevo. Dále pojedete pořád rovně přes další světelnou křižovatku a nahoru do kopce po hlavní dokud neopustíte Chomutov. Zanedlouho (cca 2 km) uvidíte po pravé straně ceduli směřující na polní cestu až k samotnému objektu vz. 37.

V případě, že pojedete ze směru od města Most, sjedete po vjezdu do města (za cedulí "Chomutov") vpravo za nadchodem pro pěší a autobusovou zastávkou ze čtyřproudé silnice I/13, minete po levé straně čerpací stanici a projedete rovně křižovatkou dolů ke světelné křižovatce. Na ní se dáte vpravo, projedete jednosměrnou ulicí až ke křižovatce kde odbočíte opět vpravo. Poté pokračujete do kopce a po hlavní až za město dokud neuvidíte výše zmíněnou ceduli (cca 2 km).

V případě, že pojedete ze směru od Karlových Varů, odbočíte ze silnice I/13 za čerpací stanicí ÖMV a za železničním přejezdem vpravo do centra, během okamžiku se objevíte před výše zmíněným kruhovým objezdem, kde odbočíte vlevo a budete pokračovat dle výše zmíněné varianty směru z Prahy.

Zdroje a literatura:

  1. xxVloženo: 29.4.2010
Autor: Martin Bubela
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)