[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Objekt 5/163/1

armádní sbor ZVV Brno
stavební úsek 5 (Břeclav)
číslování ŘOP 163
ŘOP staré
Německé
VEČ 858
jiné
typ 1
odolnost  
sklon  
nadmořská výška 155 m n.m.
datum betonáže
krychelná pevnost
stav objektu postaven, zahlazen
poznámka
Dobové fotografie
Fotodokumentace
Souřadnice WGS-84
lat N(Y)° long E(X)° delta datum autor poznámka
48,73738 16,87787 [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu
48,73738 16,87786 0,3 m 2.11.2014 Henrich Ťažký Garmin Oregon 300
48,73737 16,87786 1,3 m 10.7.2014 Vladimír Sýkora
48,73738 16,87786 0,3 m 30.11.2010 Tomáš Svoboda
48,73738 16,87788 1 m 27.8.2006 Luděk Tondr výška dle GPS: 157 m
Azimuty střílen
levý (°) čelní (°) pravý (°) datum autor poznámka
200 0 260 Průměrné azimuty střílen
199 0 259 30.11.2010 Tomáš Svoboda přesný úhel 60 st.
204 0 262 21.10.2010 Tomáš Svoboda úhel 58
200 0 260 13.2.2007 Luděk Tondr
Komentáře

Luděk Tondr (22.12.2014)

Z důvodu utajení byla kolem něj postavena dřevěná zastírací plocha o ploše 56 m2.

Objem výkopu - 42,15 m3

Celkový objem železobetonu v objektu - 43,15 m3

Luděk Tondr (8.12.2014)

Objekt typu B 110-135.

Stavební zvláštností byly jeho 2 metry hluboké základy, které objekt zvýšily natolik, aby osy střílen byly 60 cm nad úrovní kolejí železniční trati Vídeň - Břeclav

Objekt byl v listopadu 2014 odstraněn z důvodu stavby nového železničního mostu.

Tomáš Svoboda (30.11.2010)

Úhel os střílen měřen úhloměrem: 60 st.

Petr Bartoš (12.9.2006)

Dostřeloval až k řop. č. 5.

Celkem na dobrém místě, kryl železnici i řop. č. 5.

Jižně od něj se nacházel řop. vz. 37 č. 22, ale byl zničen nejspíš úpravami řeky Dyje.

Luděk Tondr (27.8.2006)

Pokud se vám zdá, že most brání pravé zbrani bunkru ve výstřelu, tak je to pravda - původní most totiž zničili Němci při ústupu před Rudou armádou.

Zdeněk Hanáček (25.2.2006)

U železničního mostu, u železniční tratě Wien - Břeclav


Copyright ropiky.net ©1999-2019