[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Objekt D-31/59a/E

armádní sbor I. sbor
stavební úsek D-31 (Rabštejn nad Střelou)
číslování ŘOP 59a
ŘOP staré -
Německé -
VEČ 22 520A
jiné 420
typ E
odolnost normální (N)
sklon -
nadmořská výška 483 m n.m.
datum betonáže 22.11.1937
krychelná pevnost 379
stav objektu postaven, dochován
poznámka
vstupní chodbička, na dvoře domu, zachovaná výdřeva 90%
Fotodokumentace
Souřadnice WGS-84
lat N(Y)° long E(X)° delta datum autor poznámka
50,04182 13,28617 [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu
50,04188 13,28611 8,1 m 30.7.2009 Jiří Hrabák
50,04180 13,28617 2,5 m 28.7.2008 Vladimír Sýkora
50,04180 13,28622 3,9 m 20.1.2008 Miloš Doležal
50,04180 13,28618 2,5 m 3.10.2004 Martin Stupka Chyba měření 2,6m
Azimuty střílen
levý (°) čelní (°) pravý (°) datum autor poznámka
n/a 265 n/a Průměrné azimuty střílen
n/a 270 n/a 24.12.2018 Jaromír Löw měřeno 24.12.2018
n/a 260 n/a 23.12.2018 Tomáš Svoboda měřeno 1998
n/a 1 n/a 2.12.2008 Zdeněk Hanáček odhad
Komentáře

Libor Beneš (19.4.2019)

Granátový skluz je osazen.

Josef Frančík (17.4.2006)

Tento Lo byl vložen dodatečně až před dokončením stavby úseku D 31. Původně byl na jiném místě plánován Lo typu A160 s č. 236 a podobnými taktickými úkoly jeho levé střílny. P. stř. naopak měla postřelovat Lo č. 235 a 234 na L. břehu Střely. Tedy příčně na průběh linie. Po jeho zrušení byl později navržen tento Lo č. 59a typu E který z části převzal původní taktické úkoly zmíněného typu A160 ve II. sledu, vytyčený až za Lo E č. 59a na skalním hřbetu. Tedy přibližně v místech staršího hrádku "Sychrov", jenž byl nejstarším středověkým opevněním v těchto místech. Tato situace Lo je též vyznačena na leteckém snímku v knize Plzeňská čára na str. 384.

Objekt byl postaven na pozemku a katastru m. Rabštejna, kde zabíral plochu 175 m2. Při jeho stavbě bylo nutno upravit patu skalního svahu a Lo vybavit od počátku současně stavěnou přístupovou chodbičkou. V důsledku toho není vybaven granátovým skluzem, pro r. 1938 byl do Lo plánován Tk. Vybetonován byl 22.XI.37. a průměrné tvrdosti zk. kostek 379 kg/cm2. Již od konce 80 let byl postupně zasypáván do úrovně poloviny střílny majitelem přilehlého rekreačního pozemku.


Copyright ropiky.net ©1999-2020