[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Nové publikace o opevnění

Diskusní fórum > Obecná diskuse > Nové publikace o opevnění

Jan Lakosil (23.1.2006 21:45)

Dalším nedávno vydaným titulem, který je na pultech k dostání od prosince, je „Val na obranu republiky, československé opevnění z let 1935-1938 na Kralicku“ od kolektivu autorů pod vedením M. Ráboně. Jak již název napovídá, tato publikace je zaměřená na oblast východních Čech a části Moravy – od Zemské brány po známou kótu Maliník nad Dolní Moravou. Naprosto komplexně je zde zpracována celá problematiky výstavby opevnění od plánování TO, přes jeho výstavbu, dále budování LO, kabelové sítě, výstavba pevnostních silnic, kasáren či jednotky určené pro obsazení objektů. Vše je doplněno množstvím plánů, 3D řezů pevnostních objektů a fotografií (dobových i současných). Podrobně jsou i popsány německé a poválečné zkoušky prováděné na opevnění. Další část knihy je věnována i obecnému popisu opevnění a jeho výzbroje a výstroje, jedná si o aktualizaci a napravení údajů ze staršího titulu „Československá zeď“. Publikace je svým rozsahem skutku nevídaná - 528 stran, 480 fotografií, přes 100 výkresů! Pokud bysme se však zaměřili na LO, je mu věnována malá část (odhadem cca. 40 stran), těžiště knihy leží jednoznačně na TO. Příznivci menších staveb (řopíků) zde ale najdou nejpodstatnější informace o příslušných úsecích LO, seznamy objektů (včetně původních krycích názvů), fotografie současného stavu a na konci i schématickou mapku se zákresem jednotlivých objektů.


Jan Lakosil (23.1.2006 21:09)

Možná tady jen nosím dříví do lesa, ale rád bych upozornil na nově vydanou publikaci, která se týká LO. Jedná se o publikaci "Podkrušnohorská linie" od Zdeňka Háka, kterou vydal Fortprint v edici Pevnosti jako svazek č. 27. Jak už název napovídá, kniha se věnuje problematice LO v oblasti Krušných hor, tedy v prostoru Doupov-Ústí n. Labem. Kniha se věnuje nejen samotným objektům LO vz. 36 a vz. 37, ale jsou zde nastíněny i plány na výstavbu nerealizovaného těžkého opevnění, kapitola o jednotkách obsazujících LO v roce 38 či popis událostí v září 38 v této oblasti (incidenty, vzpomínky pamětníků apod). Kniha je doplněna velkým množstvím dá se říci unikátních fotografií převážně z druhé poloviny 20. století, na kterých jsou zachyceny dnes již už neexistující objekty, které padly za oběť velkouhelným lomům. Samozřejmostí jsou i mapy celé linie a letecké snímky vybraných oblastí. Kromě čistě fortifikační problematiky se lze v knize dočíst i o jiných technických zajímavostech zdejšího regionu, které ukazují na širší zájmové zaměření autora. Přikládám několik náhledů na knihu.


Copyright ropiky.net ©1999-2020