[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.81.89.248 () [ Přihlásit ]

Ropík ako súčasť protipovodňovej hrádze.

Diskusní fórum > Obecná diskuse > Ropík ako súčasť protipovodňovej hrádze.

Stano MAZAK (7.7.2010 14:12)

Doplním Mila:
Podľa číslovania, použitého na tomto webe pre LII-Devín, sa jedná o LII/104/A-140Z, (pozri databázu).
Pôvodné číslo (ŘOP) objektu je LII/53/A-140Z


Milo Gona (7.7.2010 10:39)

Ropík medzi Devínskou Novou Vsou a Devínskym Jazerom bol zakomponovaný do novovybudovanej protipovodňovej hrádze. Škoda, že projektanti Váhostavu neprejavili toľko invencie pri výstavbe hrádze v Komárne.


Copyright ropiky.net ©1999-2021        Ochrana osobních údajú (GDPR)