[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.81.89.248 () [ Přihlásit ]

Rozměry objektu E-N

Diskusní fórum > Obecná diskuse > Rozměry objektu E-N

Zdeněk Hanáček (22.8.2010 13:24)

>V.S.
Děkuji, kolego, za ověření informace! V databázi je to již patřičně opraveno. Díky i za další zeslabenou do sbírky ;).


Vladimír Slezák (21.8.2010 22:07)

Dnes jsem prošel úsek O1.Přeměřil jsem objekt O1/4/E-N a rozměry jsou klasických 475 cm na 385 cm.Tento objekt mohu doporučit všem dobrodruhům.Poslední povodeň ho vyplavila a totálně zničila cestu.A ještě jeden zářez na pažbě.Objekt O1/14/E1-N má zeslabenou střílnu.Fotky z úseku postupně dodám.


Josef Frančík (21.8.2010 12:06)

Zdravím a OK k Z.H. 22:11.
Je to logické. Vnitřní rozměry skutečně dle varianty Lo byly standardní. Dnes by s řeklo, že musely odpovídat jistému modulu pro uložení materiálu uvnitř a potřebě nutného prostoru k ovládání zbraní. Bylo by zajímavé porovnat typ od typu co je stejné uvnitř Lo v ohledu k uložení materiálu atd.


Zdeněk Hanáček (20.8.2010 22:11)

Nepopírám, že se v linii vyskytly jisté drobné úpravy objektů. Tyto úpravy (šachta, chodbička, zesílení stěn, atd.) ale nezasahují do vnitřní dispozice (natožpak tvaru) objektů.
Proto pochybuji o vyprojektování čtvercového typu E speciálně pro soutěsku v úseku O1.


Josef Frančík (20.8.2010 20:50)

Zajímavá diskuse o rozměrech která mne z pohledu sv. 28 docela potěšila. Ale zaujala mne také úvaha o tom, proč by měli navrhovatelé linie volit nějaký specielní LO.
Tedy o některých aspektech je také sv. Pevnosti č. 26 od kol. I. Vondrovského. Zde například kapitola -C,D,E,F,G,H,I,K,L-. Tedy většina kapitol sv. se zde dotýká popisování nějakého konkrétního řešení mimo standard. Už název - Netypické objekty - sám o sobě na svých cca 100 str. i vysvětluje důvody pro které bylo nutno volit specielní řešení. Je celkem logické že se toto mohlo týkat i Lo E. Sv. 26 na str. 97 uvádí v tabulce net. obj. u E 1x příst. šachta, 1x přístupová chodbička, 1x značně zesílený obj. a 1xskloněná střílna. Popisy se většinou dotýkají zachovaných obj. jak z r. 36, tak i 37/38. Ale je docela možné že tento svazek nemohl vyčerpávajícím způsobem zachytit zvláštní stavební a taktickou situaci u Lo zničeného LO. Je tedy docela možné že se v průběhu dalšího času najdou nějaké stavební perličky u předpokládaných vykopávek. Například proto, aby se potvrdily případné archivní nálezy. Protože vykopávky na stanovištích Lo se zachovalými skořápkami se již někde dějí. A to je můj příspěvek na zbytek prázdnin.


Zdeněk Hanáček (20.8.2010 15:03)

Možná by stálo za to změřit ten O1/4. Z fotek to moc na čtvercový půdorys nevypadá. (?) Z jakého důvodu by dělali projektanti linie nějaký speciální E objekt?


Zdeněk Hanáček (20.8.2010 15:01)

V Pevnostech č. 25 je u výkresu objektu s rozměry 440x395 popisek "E1 zesílený"..


Vladimír Slezák (20.8.2010 14:49)

Ještě poznámka:k objektu O1/4/E-N je v databázi napsáno,že jde o modifikovaný vzor E čtvercový.


Vladimír Slezák (20.8.2010 14:41)

Děkuji kolegovi Hanáčkovi za odpověď.Vzhledem k tomu,že se rozměry 440 na 395 vyskytují v publikacích o ll.sboru (Pevnosti č.13 a č.25),pokusím se to změřit na místě.Zásadní by měl být výkres v publikaci Plzeňská čára.


Zdeněk Hanáček (20.8.2010 11:29)

Rozměr 475x385 je taktéž uveden i v Denkschriftu, 1941 ;-)


Zdeněk Hanáček (20.8.2010 10:44)

Ano, na tuto nesrovnalost (a to nejenom u objektů typu EN) jsem narazil už dávno. Teprve po Vašem dotazu jsem se pustil do analýzy problému. Podle mého soudu všechno tkví v tom, že někteří autoři (bez urážky) od sebe opisují, nebo používají stejné výkresy. Bohužel, někdy i bez ověření dat uvedených ve starší literatuře.
Zde je tedy výčet rozměrů z vybrané literatury (EN):
475x385 - J. Novák, Opevnění na Králicku, 1994
475x385 - R. Lášek, Pražská čára, 1995
440x395 - L. Aron a kol., Čs. opevnění, 1998
440x395 - J. Likovský, Z. Bauer, Opevnění předmostí Prahy, 1998
440x395 - V. Kupka a kol., Pevnosti a opevnění v Čechách.., 2001
475x385 - kolektiv, Val na obranu republiky, 2005
475x385 - kolektiv, Plzeňská čára, 2006 (výkres)
-----------------------------------
V legendární knize Čs. opevnění 1935-1938 (L. Aron a kol.) je typ E nakreslen s rozměry 440x395 cm.
Pokud si ale čtenář dá tu práci a porovná s měřítkem pod výkresem, rozhodně mu nevyjde uvedených 440, ale právě zhruba těch 475 cm!!
Tzn., že v této zásadní knize byl napsán chybný údaj, což pak většina autorů přejala za své.
Věřil bych tedy veličinám v oboru (dle abecedy) (R. Lášek, J. Novák), kteří ještě před vydáním výše zmíněné knihy, uváděli ve svých publikacích správné kótování 475x385.
V poslední knize v mém malém seznamu - Plzeňská čára - je dokonce zařazen výkres s kótováním všech stěn (str. 93), který tyto rozměry nade vší pochybnost potvrzuje.


Vladimír Slezák (19.8.2010 17:14)

V publikacích o lehkém opevnění jsem se setkal u objektů vz.37 typu E-N se dvěmi údaji o rozměrech.Buď 475 cm (týl) - 385 cm (bok) anebo 440 cm (týl) - 385 cm (bok). Prosím znalce této problematiky o vysvětlení.


Copyright ropiky.net ©1999-2021        Ochrana osobních údajú (GDPR)