[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

O předválečném opevnění Československa z let 1935-38 byly již napsány a publikovány desítky studií, knih a internetových stránek. Bohužel se však velká většina z nich soustředí především na dělostřelecké tvrze či objekty těžkého opevnění a přehlíží při tom zcela fakt, že veškerá tíha obrany by v září 1938 závisela ve velké míře především na velkém množství vybudovaných a k obraně připravených lehkých objektů. Právě pro to si tyto stránky kladou za cíl především zpracovat v co nejširším rozsahu především problematiku výstavby objektů lehkého opevnění u nás a zpřístupnit informace o tom, kde a jakým způsobem byly stavěny, čím byly vystrojeny a vyzbrojeny a v neposlední řadě i o tom, kde se tyto zajímavé objekty dochovaly do dnešní doby.

Diskusní fórum:

V diskusi věnované problematice lehkého opevnění, ale i jiným tématům souvisejícícm s opevněním, je aktuálně 17028 příspěvků. Prohlížení diskuse je umožněno všem návštěvníkům, přispívat však mohou jenom registrovaní uživatelé po přihlášení.

Poslední vložené příspěvky:
2.2.2020 - Zdeněk Hanáček
Také mi nejede, ani opevneni.cz.
2.2.2020 - Ladislav Moravec
Je nějaký problém s mapou opevnění? Nemohu se na ní dostat?
2.2.2020 - Libor Martinů
Zdravím, dobrá statistika. Přidám ještě jeden zatím předběžný údaj. Střílny s čísly vyraženými na ozubech u střílňového otvoru a s protáhlým pravým horním nálitkem jsou asi z r. 1938. Petře, mohli bychom si mailem vyměnit svoje poznatky?
1.2.2020 - Petr Šenkyřík
Zdravím, až tak hluboko jsem se do toho ještě nepusti. Zatím jsem se zabýval jen číslováním v pravém horním rohu střílny. Ale snad i to pomůže. Existují zde 4 varianty číselné kombinace a to: třímístné číslo patří zeslabené střílně +-20° (1937) čtyřmístné číslo (začínající 1 a více) patří normální střílně +-20° z roku 1937 čtyřmístné číslo začínající "0" je určeno "velké" střílně +20°-30° vyráběné v roce 1938 pětimístné číslo začínající "0" patří normální střílně +-20° z roku 1938 Zatím mám v evidenci něco přes 500 čísel od všech typů i s porovnáním s datumy stavby. Tak snad to pomůže.
1.2.2020 - Libor Martinů
Zdravím všechny. Začal jsem se poslední dobou zajímat o typologii a výrobu normálních střílen. Vyráběla je několik firem v docela velkých sériích. To znamená, že musela existovat řada modelů pro odlévání, různé způsoby obrábění a značení. Nejdříve jsem se zaměřil na pravé horní nálitky a začal dokumentovat jejich tvar a případně značení. Není to vždy zcela jednoznačné, tvary jsou často vyrezlé. Po zdokumentování asi 150 objektů na Plzeňsku a Liberecku mám kolem 30 tvarů nálitků a podle fotek vím, že existují další. Cílem bylo najít nějaké společné rysy mezi tvarem, značením a dobou betonáže (tedy alespoň dobou výroby). Někdy lze na nálitku nalézt i stopy po nástroji a tím odhadnout i technologii výroby. Jsem ale zcela na začátku a pro nějaké vyhodnocení bude třeba mnoho vstupních dat. Nazabýval jste se někdo touto problematikou?

Celé diskusní fórum najdete zde

Články:

V každém oboru lidského bádání - pokud je prováděno systematicky, dochází časem k rozšiřování vědomostí a revizi původních závěrů. Stejně tak i při studii historie lehkého opevnění z let 1936-38, dochází postupem času k významným posunům v chápání historie výstavby, funkce a složení vybavení a ve spoustě dalších drobností. Vnímejte prosím zde uvedené materiály jako pohled autorů na danou problematiku v závislosti na době zveřejnění.

Poslední vložené články:
28.1.2020 - Jan Lakosil Administrátorské vylodění u Podolska

7.1.2019 - Zdeněk Hanáček Datum zadání stavebních úseků

2.1.2019 - Tomáš Svoboda Železniční most v Hevlíně (a bunkry v jeho pilíři)

Všech 577 článků roztříděných do jednotlivých témat, najdete zde.
Databáze:

Jádrem tohoto serveru a vlastně i hlavní důvod jeho existence je databáze lehkého opevnění, obsahující údaje o každé postavené nebo alespoň archivně doložené plánované pevnůstce, její fotodokumentaci, polohu, azimut střílen a spoustu dalších údajů. Jedná se o otevřený projekt, do kterého může měřením v terénu nebo bádáním v archivech přispět každý uživatel.

Aktuálně je evidováno 13987 objektů Československého lehkého opevnění starého i nového typu , 132417 fotografií , 35620 souřadnic a navazujících 10153 komentářů či 292 dobových snímků . V přidružených databázích je dále evidováno 271 ostatních fortifikačních objektů a 1734 objektů poválečných.


Copyright ropiky.net ©1999-2020