[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

O předválečném opevnění Československa z let 1935-38 byly již napsány a publikovány desítky studií, knih a internetových stránek. Bohužel se však velká většina z nich soustředí především na dělostřelecké tvrze či objekty těžkého opevnění a přehlíží při tom zcela fakt, že veškerá tíha obrany by v září 1938 závisela ve velké míře především na velkém množství vybudovaných a k obraně připravených lehkých objektů. Právě pro to si tyto stránky kladou za cíl především zpracovat v co nejširším rozsahu především problematiku výstavby objektů lehkého opevnění u nás a zpřístupnit informace o tom, kde a jakým způsobem byly stavěny, čím byly vystrojeny a vyzbrojeny a v neposlední řadě i o tom, kde se tyto zajímavé objekty dochovaly do dnešní doby.

Diskusní fórum:

V diskusi věnované problematice lehkého opevnění, ale i jiným tématům souvisejícícm s opevněním, je aktuálně 16941 příspěvků. Prohlížení diskuse je umožněno všem návštěvníkům, přispívat však mohou jenom registrovaní uživatelé po přihlášení.

Poslední vložené příspěvky:
2.8.2018 - Henrich Ťažký
VI. zbor, objekt RS-I/51/A-140Z. 1.4.2018 zrejme došlo k chybnemu zadaniu údajov o polohe do databázy Opravene. SM
26.7.2018 - David Pekař
Rád bych doplnil svůj první příspěvek z 20. 8. 2017, ve kterém se věnuji problematice otázek vzešlých z příslušného článku. Nyní se budu zabývat problémem zkoušek stavebního materiálu. Pokud byla možnost použít kamene z místních zdrojů, tak toho stavitel zřejmě využil. V mnoha případech byly totiž otevřeny staré obecní lomy, ve kterých se již aktivně netěžilo, či byly založeny kamenolomy nové, místního významu. Za těchto okolností byl stavitel povinen nechat provést průkazní zkoušku zamýšleného kameniva. Za hlavní sledovaná kritéria zkoušky bylo stanovení pevnosti, nasákavosti, mezerovitosti, objemové a měrné hmotnosti. Dle zjištěných hodnot se poté pro každý druh kameniva nalezla vhodná křivka zrnitosti a z nasákavosti bylo zjištěno, jaké množství vody kamenivo pojme. Vždy se bral ohled na to aby vznik, pokud možno, co nejvíce hutný beton, za předpokladu správného pěchování. Proto se také receptury betonových směsí z různých úseku, od sebe mírně lišily, v závislosti na druhu použitého místního štěrku. K betonáži se používalo kamenivo z pevných a nezvětralých vyvřelých hornin tj. čedič, diabas, melafyr, žula, diorit, syenit, znělec, porfýr či trachyt. Co se týče vody, ta se musela také nechat podrobit rozboru, zda je jako voda do betonu vhodná. U vody se posuzovala její tvrdost, sirnatost a případné organické znečištění. Pokud by někdo měl zájem, mohu se v dalších příspěvcích věnovat výrobě a ošetřování zkušebních kostek, tak jak uvádí tehdejší platná norma ČSN 1093 – 1935.
28.5.2018 - Ivo Vondrovský
Nádražní skladiště v Nejdku - porovnání
23.4.2018 - Jan Voral
Takmer som sa rozlial na kolomaž, keď som tú reportáž videl... ešteže mám zmysel pre humor. A poriadok. Pochod byl veleúspěšný, osmdesát zvědavých pochodníkú a dvě a půl vydařené miniukázky pro zpestření. Historicky možná první střelba ze střílny objektu na Slanskej Hute. Vše zarámované do slunečného jarního dne a probouzející se přírody. Tisíce děkovných dopisú.
23.4.2018 - Stano MAZÁK
Reportáž zo Slanskej Huty http://www.tvnoviny.sk/zaujimavosti/1915932_objavovali-sme-bunkre-z-1-ceskoslovenskej-republiky-stavali-ich-proti-madarom

Celé diskusní fórum najdete zde

Články:

V každém oboru lidského bádání - pokud je prováděno systematicky, dochází časem k rozšiřování vědomostí a revizi původních závěrů. Stejně tak i při studii historie lehkého opevnění z let 1936-38, dochází postupem času k významným posunům v chápání historie výstavby, funkce a složení vybavení a ve spoustě dalších drobností. Vnímejte prosím zde uvedené materiály jako pohled autorů na danou problematiku v závislosti na době zveřejnění.

Poslední vložený článek: 14.8.2018 - Ivo Vondrovský
Pokyny pro stavbu lehkého opevnění typu 1937

Všech 570 článků roztříděných do jednotlivých témat, najdete zde.
Databáze:

Jádrem tohoto serveru a vlastně i hlavní důvod jeho existence je databáze lehkého opevnění, obsahující údaje o každé postavené nebo alespoň archivně doložené plánované pevnůstce, její fotodokumentaci, polohu, azimut střílen a spoustu dalších údajů. Jedná se o otevřený projekt, do kterého může měřením v terénu nebo bádáním v archivech přispět každý uživatel.

Aktuálně je evidováno 13997 objektů Československého lehkého opevnění starého i nového typu , 117599 fotografií , 32491 souřadnic a navazujících 9269 komentářů či 59 dobových snímků . V přidružených databázích je dále evidováno 271 ostatních fortifikačních objektů a 1734 objektů poválečných.


ropiky.net ©1999-2018