[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel : 3.238.4.24 () [ Přihlásit ]

O předválečném opevnění Československa z let 1935-38 byly již napsány a publikovány desítky studií, knih a internetových stránek. Bohužel se však velká většina z nich soustředí především na dělostřelecké tvrze či objekty těžkého opevnění a přehlíží při tom zcela fakt, že veškerá tíha obrany by v září 1938 závisela ve velké míře především na velkém množství vybudovaných a k obraně připravených lehkých objektů. Právě pro to si tyto stránky kladou za cíl především zpracovat v co nejširším rozsahu především problematiku výstavby objektů lehkého opevnění u nás a zpřístupnit informace o tom, kde a jakým způsobem byly stavěny, čím byly vystrojeny a vyzbrojeny a v neposlední řadě i o tom, kde se tyto zajímavé objekty dochovaly do dnešní doby.

Diskusní fórum:

V diskusi věnované problematice lehkého opevnění, ale i jiným tématům souvisejícícm s opevněním, je aktuálně 17058 příspěvků. Prohlížení diskuse je umožněno všem návštěvníkům, přispívat však mohou jenom registrovaní uživatelé po přihlášení.

Poslední vložené příspěvky:
12.10.2020 - Ivo Vondrovský
Komisionelní zkoušky optických pojítek pro spojení v LO byly provedeny 23. dubna 1938. Ohledně lehké signální soupravy z praporků bylo konstatováno „Možno jimi předati 15 různých zpráv. Přitom pro základní barvy a jejich kombinace by byl vydán seznam hlavním štábem, ostatní budou k dispozici pro vnitřní místní potřebu.“ Předpokládám, že zmíněný seznam zpráv nebyl kvůli kvapnému běhu událostí nikdy vydán.
6.10.2020 - Libor Martinů
Z výbavy to nebude, myslím, že je to něco používaného při výstavbě, nejspíše při armování. Na nějaké páčení nebo přitahování armatury.
5.10.2020 - Jan Lakosil
Ahoj Libore,já jsem už u řopíků viděl ledacos, ale tohle vidím poprvé. Asi bych ale vyloučil jakoukoliv souvislost se systémovou výbavou LO.
3.10.2020 - Libor Martinů
Dnes jsem u objektu K-2/51 našel tento kus železa. Možná jsem si dosud nevšiml, možná ho vykopal nějaký hledač a odhodil. Zaujal mne především svým průměrem 20mm, což je rozměr armatury, na K-2 ale i háků pro maskování. Konec je zřejmě vykovaný do obdélníku asi 20x16mm. Nějakou představu, že to souvisí s opevněním udělal, ale nejsem si jistý. Nemáte někdo představu o použití?
24.9.2020 - David Chobot
Mám dotaz co je v soupravě je všem jasné,ale víte někdo co jednotvivé praporky měli signalizovat a jak se používali.

Celé diskusní fórum najdete zde

Články:

V každém oboru lidského bádání - pokud je prováděno systematicky, dochází časem k rozšiřování vědomostí a revizi původních závěrů. Stejně tak i při studii historie lehkého opevnění z let 1936-38, dochází postupem času k významným posunům v chápání historie výstavby, funkce a složení vybavení a ve spoustě dalších drobností. Vnímejte prosím zde uvedené materiály jako pohled autorů na danou problematiku v závislosti na době zveřejnění.

Poslední vložené články:
8.5.2020 - Petr Šenkyřík Souhrnné informace o hlavních kulometných rámech v LO vz.37

10.4.2020 - Tomáš Svoboda Jak se vyznat v úseku XXXIV Baudenkoppe

20.3.2020 - Petr Šenkyřík Souhrnné informace o vchodových střílnách v LO vz.37

Všech 580 článků roztříděných do jednotlivých témat, najdete zde.
Databáze:

Jádrem tohoto serveru a vlastně i hlavní důvod jeho existence je databáze lehkého opevnění, obsahující údaje o každé postavené nebo alespoň archivně doložené plánované pevnůstce, její fotodokumentaci, polohu, azimut střílen a spoustu dalších údajů. Jedná se o otevřený projekt, do kterého může měřením v terénu nebo bádáním v archivech přispět každý uživatel.

Aktuálně je evidováno 13987 objektů Československého lehkého opevnění starého i nového typu , 137786 fotografií , 36811 souřadnic a navazujících 10344 komentářů či 295 dobových snímků . V přidružených databázích je dále evidováno 271 ostatních fortifikačních objektů a 1734 objektů poválečných.


Copyright ropiky.net ©1999-2020