[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel : 34.228.52.223 () [ Přihlásit ]

O předválečném opevnění Československa z let 1935-38 byly již napsány a publikovány desítky studií, knih a internetových stránek. Bohužel se však velká většina z nich soustředí především na dělostřelecké tvrze či objekty těžkého opevnění a přehlíží při tom zcela fakt, že veškerá tíha obrany by v září 1938 závisela ve velké míře především na velkém množství vybudovaných a k obraně připravených lehkých objektů. Právě pro to si tyto stránky kladou za cíl především zpracovat v co nejširším rozsahu především problematiku výstavby objektů lehkého opevnění u nás a zpřístupnit informace o tom, kde a jakým způsobem byly stavěny, čím byly vystrojeny a vyzbrojeny a v neposlední řadě i o tom, kde se tyto zajímavé objekty dochovaly do dnešní doby.


1.6.2021 Vážení kolegové a návštěvníci stránek www.ropiky.net,
během posledních několika let jsme intenzivně pracovali na dokončení seznamu objektů staršího (vz.36) i novějšího typu LO (vz.37) a doplnění nepostavených objektů s jejich předpokládanou polohou a typem. Před nedávnem byl proto vložen poslední úsek LO vz.37, o kterém se podařilo nalézt v archivech alespoň základní informace – cvičné objekty IV. sboru v Přáslavicích. Tím by byl dokončen soupis úseků, i když nemůžeme vyloučit, že se třeba ještě něco najde.
Při této práci jsme si uvědomili, že nejen my, ale i vy všichni, máme ve svých poznámkách spoustu informací a dat, která jsou nedílnou součástí komplexních znalostí o lehkém opevnění, ale zatím jsme se jim systematicky nevěnovali. Tak co je inventarizovat a zařadit do databáze k jednotlivým objektům?
Za poslední rok se nám podařilo poskládat velké množství dat a vytvořit základ pro aktualizaci stránek, kterou vám nyní představujeme.
Rozšíření karty objektů vz.37 o nové položky nám umožní lépe databázově (a tím pádem i statisticky) podchytit určité konstrukční záležitosti LO, které pomohou ke komplexnějšímu zachycení stavu objektu nejen v roce 1938, ale také rozsahu základních poválečných úprav a samozřejmě i současného stavu. Každý z návštěvníků (registrovaný i neregistrovaný) může přispět svými daty k doplnění databáze, a to zasláním informací přímo na mail adminům. Registrovaní mohou navíc využít i komentáře na kartě objektu. My se následně postaráme o připsání těchto dat a jejich zveřejnění.
Věříme, že tato novinka bude přijata pozitivně a všichni se zapojíte do snahy o komplexní pohled na naše předválečné lehké opevnění.

Tým adminů
Diskusní fórum:

V diskusi věnované problematice lehkého opevnění, ale i jiným tématům souvisejícícm s opevněním, je aktuálně 17132 příspěvků. Prohlížení diskuse je umožněno všem návštěvníkům, přispívat však mohou jenom registrovaní uživatelé po přihlášení.

Poslední vložené příspěvky:
14.6.2021 - Tomáš Chmela
zdravím , stal jsem se majtelem poválečné uzávěry typu 1. Všiml jsem si na ní že je špatně odlitá , je to rarita?
31.5.2021 - www.ropiky.net
Vážení kolegové a návštěvníci stránek www.ropiky.net, během posledních několika let jsme intenzivně pracovali na dokončení seznamu objektů staršího (vz.36) i novějšího typu LO (vz.37) a doplnění nepostavených objektů s jejich předpokládanou polohou a typem. Před nedávnem byl proto vložen poslední úsek LO vz.37, o kterém se podařilo nalézt v archivech alespoň základní informace – cvičné objekty IV. sboru v Přáslavicích. Tím by byl dokončen soupis úseků, i když nemůžeme vyloučit, že se třeba ještě něco najde. Při této práci jsme si uvědomili, že nejen my, ale i vy všichni, máme ve svých poznámkách a soukromých archivech spoustu informací a dat, která jsou nedílnou součástí komplexních znalostí o opevnění, ale zatím jsme se jim systematicky nevěnovali. Tak co je inventarizovat a zařadit do databáze k jednotlivým objektům? Rozšíření karty objektů o další položky nám umožní lépe databázově (a tím pádem i statisticky) podchytit určité konstrukční záležitosti LO a dopomohou ke komplexnějšímu zachycení stavu objektu nejen v roce 1938, ale i základních poválečných úprav a samozřejmě současného stavu. Za poslední rok se nám podařilo velké množství dat poskládat a vytvořit základ pro aktualizaci stránek, kterou vám nyní představujeme. Co vše je nového? U postavených objektů vz.37 jsme rozšířili kartu základních informací o několik položek rozdělených do dvou hlavních kategorií: 1) stavební prvky • výškový rozdíl kulometných střílen zaznamenává se výškový rozdíl os střílen v cm (zpravidla u šikmých a lomených objektů). • výdech ventilace zaznamenává se konstrukční provedení výdechu ventilace – typ S (starší provedení objekty z roku 1937) nebo typ L (novější typ u objektů betonovaných od jara 1938). • kabelový vstup zaznamenává se přítomnost průchodek zdivem v prostoru vchodu. U objektů betonovaných v roce 1938 jsou dvě nad a pod mřížovými dveřmi (obě), u některých LO z roku 1937 (I. sbor) se vyskytuje kabelový vstup pod ventilátorem. • zárubně dveří jsou rozlišovány typy ocelových zárubní osazených v objektu. Nejčastější typ R-239 lze poznat podle přítomnosti otvorů pro střelku a jazýček zámku uprostřed výšky zárubně. Typ R-444a tyto otvory nemá a především mimo reaktivované oblasti jsou doplněny dvojicí pásovin s otvory pro zasunutí uzamykací klínu. • žlábky na chlazení hlavní přítomnost podlahových žlábků na chlazení hlavní (ano/ne) • inundační šachta zaznamenává se, zda je objekt opatřen inundační šachtou malého či velkého typu, popř. zda je údaj nejasný nebo IŠ nebyla postavena. Zde je nutno evidovat pouze protizáplavové šachty, různé obezdívky vchodu a opěrné zídky proti zasypání budou i nadále řešeny formou poznámky u objektu. • čelní zához eviduje se, zda je zához úplný, částečný, kamenná rovnanina nebo ochrana čelní zdi zcela chybí. • týlový zához určeno pouze pro poválečné úpravy v pásmu reaktivace (Umíř – Bratislava), zaznamenává se přítomnost velkých týlových záhozů. Rozeznáváme jednostranné a oboustranné záhozy. Ve III. sboru byly již při výstavbě LO v letech 1937-38 prováděny menší týlové záhozy (přisypání zdí), tyto se však neevidují. • PAO – protiatomová ochrana eviduje se přítomnost chodby PAO z prefabrikovaných rámů. Úpravy střílen na osazení sklopných štítů se neevidují, stejně jako typ protitlakových dveří. 2) Střílny • kulometná střílna vlevo, čelní nebo vpravo, typ a číslo kulometné střílny spolu se zkratkou výrobce stranové určení střílen se určuje při pohledu na řopík z týlu. Podrobnosti k určení typu střílny (normální, depresní a zeslabená), výrobce a místa, kde je uvedeno výrobní číslo, je popsáno v článku zde: Souhrnné informace o hlavních kulometných rámech v LO vz.37 . • Lafeta 38 zde bude zaznamenávána přítomnost lafety vz.37 nad jednotlivými střílnami v objektu do září 1938. Toto lze zjistit na základě přítomnosti zabetonované dvojice šroubů M14 v kapse nad střílnou. Tyto šrouby sloužily k uchycení ramene držáku ukazatele pomocné mapy lafety a zabetonovávaly se při instalaci lafety. Toto ovšem platí pouze pro I., II. a IV. armádní sbor. V III. sboru (jižní Morava) se rameno ukazatele připevňovalo vruty do bednění a šrouby, které jsou zde dochované, pochází z poválečné reaktivace. • typ vchodové střílny, výrobce a číslo vchodové střílny definuje se typ střílny (ozubová, kolíčková nebo šroubová), dále pak výrobce (Bächer, Třinec, MO, Zbrojovka Brno nebo neznámo) a výrobní číslo střílny. Více informací k určení typu, výrobce a čísla najdete zde: Souhrnné informace o vchodových střílnách v LO vz.37 . Každý z návštěvníků (registrovaný i neregistrovaný) může přispět svými daty k doplnění databáze. Sice ne přímo vložením (například jako GPS či azimuty), ale zasláním informací přímo na mail nám adminům. Registrovaní mohou navíc využít i komentáře u objektu, tak, jak jsme toho často využívali doposud. My se následně postaráme o připsání těchto dat a jejich zveřejnění. Při zájmu a po dohodě s námi jsme schopni připravit i zjednodušenou tabulku úseků pro zápis dat a hromadné načtení do databáze. Věříme, že tato novinka bude přijata pozitivně a všichni se zapojíte do snahy o komplexní pohled na naše předválečné lehké opevnění. Tým adminů
24.4.2021 - Jan Lakosil
Samozřejmě souhlasím, že ze dvou kusů nelze asi dělat úplně 100% (u)závěry, ale indicie se slovenskými řopíky tuto teorii zatím potvrzují. Ten uzávěr 3453 byl velký, 3744 malý,takže máme alespoň malý vzorek od obou typů. Třeba se ale ještě nějaká čísla objeví a posuneme se dál.
22.4.2021 - Petr Šenkyřík
Tak s "P" jsem se ještě nesetkal. Zatím dokážeme identifikovat jen subdodavatele VHHT a to podle vyřazeného čtyřmístného čísla na šikmině pod střeleckým otvorem. U kusů z MO a Škody jsme zatím nenašli nic, podle čeho bychom ji v zabetonovaném stavu identifikovali. Tady to číslo pod otvorem není? Pokud ne, můžeme VHHT škrknout.
22.4.2021 - Petr Šenkyřík
To jsou dvě čísla u malých uzávěrů. Co ale velké uzávěry? Máme nějaká čísla i u nich? Jak byly označeny? Zatím nevíme. Myšlenka je to skvělá a možná i pravdivá, ale já osobně bych byl ještě zdrženlivý. Po zkušenostech při sestavování čísel, kdy jsme měli na začátku tři nezávislé seznamy od tři lidí s počty od 500 do 1000 čísel, což už samo o sobě je dost velké číslo, ale z nichž ani jeden pořádně nedával ucelený přehled a nedaly se z nich dělat nějaké rozumné závěry, se až po jejich spojení a překročení hranice 5% předpokládaného celkového množství čísel začaly objevovat rozumná zjištění. V mnoha případech jsme museli své předešlé domněnky a tvrzení měnit a upravovat. Proto bych osobně že dvou zjištěných čísel nechtěl dělat závěry. Určitě to veďme jako hlavní ideu, ale buďme připraveni i na to, že to pravda být nemusí. Stačilo by mít dva uzávěry se stejným číslem a jsme v ...

Celé diskusní fórum najdete zde

Články:

V každém oboru lidského bádání - pokud je prováděno systematicky, dochází časem k rozšiřování vědomostí a revizi původních závěrů. Stejně tak i při studii historie lehkého opevnění z let 1936-38, dochází postupem času k významným posunům v chápání historie výstavby, funkce a složení vybavení a ve spoustě dalších drobností. Vnímejte prosím zde uvedené materiály jako pohled autorů na danou problematiku v závislosti na době zveřejnění.

Poslední vložené články:
8.5.2020 - Petr Šenkyřík Souhrnné informace o hlavních kulometných rámech v LO vz.37 - aktualizace 1.6.2021

10.4.2020 - Tomáš Svoboda Jak se vyznat v úseku XXXIV Baudenkoppe

20.3.2020 - Petr Šenkyřík Souhrnné informace o vchodových střílnách v LO vz.37 - aktualizace 1.6.2021

Všech 580 článků roztříděných do jednotlivých témat, najdete zde.
Databáze:

Jádrem tohoto serveru a vlastně i hlavní důvod jeho existence je databáze lehkého opevnění, obsahující údaje o každé postavené nebo alespoň archivně doložené plánované pevnůstce, její fotodokumentaci, polohu, azimut střílen a spoustu dalších údajů. Jedná se o otevřený projekt, do kterého může měřením v terénu nebo bádáním v archivech přispět každý uživatel.

Aktuálně je evidováno 13990 objektů Československého lehkého opevnění starého i nového typu , 140781 fotografií , 37523 souřadnic a navazujících 10651 komentářů či 298 dobových snímků . V přidružených databázích je dále evidováno 271 ostatních fortifikačních objektů a 1734 objektů poválečných.


Copyright ropiky.net ©1999-2021        Ochrana osobních údajú (GDPR)