[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 44.197.198.214 () [ Přihlásit ]

O předválečném opevnění Československa z let 1935-38 byly již napsány a publikovány desítky studií, knih a internetových stránek. Bohužel se však velká většina z nich soustředí především na dělostřelecké tvrze či objekty těžkého opevnění a přehlíží při tom zcela fakt, že veškerá tíha obrany by v září 1938 závisela ve velké míře především na velkém množství vybudovaných a k obraně připravených lehkých objektů. Právě pro to si tyto stránky kladou za cíl především zpracovat v co nejširším rozsahu především problematiku výstavby objektů lehkého opevnění u nás a zpřístupnit informace o tom, kde a jakým způsobem byly stavěny, čím byly vystrojeny a vyzbrojeny a v neposlední řadě i o tom, kde se tyto zajímavé objekty dochovaly do dnešní doby.

Diskusní fórum:

V diskusi věnované problematice lehkého opevnění, ale i jiným tématům souvisejícícm s opevněním, je aktuálně 17178 příspěvků. Prohlížení diskuse je umožněno všem návštěvníkům, přispívat však mohou jenom registrovaní uživatelé po přihlášení.

Poslední vložené příspěvky:
24.11.2022 - Jan Lakosil
Já myslím, že je to přesně tak, jak psal Jirka Kaštil před lety - "revitalizovaná" původní bednička v novém kabátě. Pokud si pamatuji, tak v některých objektech polní obrany byl používány pro uložení příslušenství v igelitovém pytli i jiné než klasické bedničky na příslušenství. Ty původní už zřejmě shnily a byly tedy nahrazeny. Tyhle igelitové balíčky byly taky pouze záležitost objektů ve správě 7. brigády PS, jinde jsme to asi ani neviděli takto balené. V oblasti beden v opevnění mne podstatně víc trápí transportní bedna na brněnskou lafetu, kterou se zatím nepodařilo nikde dohledat... :-(
22.11.2022 - David Pekař
Stejně jako tehdy Vás i mě překvapila existence bedýnek UL-1 bez vnitřních přihrádek, ve kterých bylo nářadí a příslušenství zabaleno ve voskovém papíru a jako celek zataveno do igelitu. Tehdy se řešila zvláštní konzervační emulze a zda jsou tyto bedýnky starší či novější, oproti běžně známým s přihrádkami. Je s odstupem doby již odhalen původ bedýnek bez organizéru? Jde o zjednodušené bedýnky, kterými se doplnily původní zničené vlhkostí? Nelze si nevšimnout několika zvláštností - dlouhé kladivo, jednostranné ploché klíče, celtový pytlík a také absence držáku univerzálního kulometu.
22.11.2022 - David Pekař
Děkuji za upřesnění a vyvedení z omylu. Špatně jsem pochopil kontext příspěvku, vzhledem k názvu tématu a neuvědomil jsem si, že se jedná o záležitost ženijních úkrytů v rámci objektů polní obrany.
22.11.2022 - David Pekař
Jistě, nemusí to býti přesné logo, může ale být na uzávěře použité v nějaké pozměněné podobě. Podniky a společnosti využívaly v průběhu rozdílných období loga v různě upravené formě.
21.11.2022 - Jan Lakosil
Je to trochu podobné, ale nemyslím si, že by to bylo přesně toto logo.

Celé diskusní fórum najdete zde

Články:

V každém oboru lidského bádání - pokud je prováděno systematicky, dochází časem k rozšiřování vědomostí a revizi původních závěrů. Stejně tak i při studii historie lehkého opevnění z let 1936-38, dochází postupem času k významným posunům v chápání historie výstavby, funkce a složení vybavení a ve spoustě dalších drobností. Vnímejte prosím zde uvedené materiály jako pohled autorů na danou problematiku v závislosti na době zveřejnění.

Poslední vložené články:
19.2.2022 - Jan Lakosil Sudety ve stínu Mnichova - rok 1938 ve vzpomínkách a fotografiích

19.2.2022 - Jan Lakosil ŘOPÍK - výstavba legendy československého opevnění

10.12.2021 - Tomáš Svoboda Bunkrologické nebe

Všech 585 článků roztříděných do jednotlivých témat, najdete zde.
Databáze:

Jádrem tohoto serveru a vlastně i hlavní důvod jeho existence je databáze lehkého opevnění, obsahující údaje o každé postavené nebo alespoň archivně doložené plánované pevnůstce, její fotodokumentaci, polohu, azimut střílen a spoustu dalších údajů. Jedná se o otevřený projekt, do kterého může měřením v terénu nebo bádáním v archivech přispět každý uživatel.

Aktuálně je evidováno 13992 objektů Československého lehkého opevnění starého i nového typu , 144536 fotografií , 39470 souřadnic a navazujících 11051 komentářů či 300 dobových snímků . V přidružených databázích je dále evidováno 271 ostatních fortifikačních objektů a 1734 objektů poválečných.


Copyright ropiky.net ©1999-2022        Ochrana osobních údajú (GDPR)