[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 44.212.99.248 () [ Přihlásit ]

O předválečném opevnění Československa z let 1935-38 byly již napsány a publikovány desítky studií, knih a internetových stránek. Bohužel se však velká většina z nich soustředí především na dělostřelecké tvrze či objekty těžkého opevnění a přehlíží při tom zcela fakt, že veškerá tíha obrany by v září 1938 závisela ve velké míře především na velkém množství vybudovaných a k obraně připravených lehkých objektů. Právě pro to si tyto stránky kladou za cíl především zpracovat v co nejširším rozsahu především problematiku výstavby objektů lehkého opevnění u nás a zpřístupnit informace o tom, kde a jakým způsobem byly stavěny, čím byly vystrojeny a vyzbrojeny a v neposlední řadě i o tom, kde se tyto zajímavé objekty dochovaly do dnešní doby.

Diskusní fórum:

V diskusi věnované problematice lehkého opevnění, ale i jiným tématům souvisejícícm s opevněním, je aktuálně 17180 příspěvků. Prohlížení diskuse je umožněno všem návštěvníkům, přispívat však mohou jenom registrovaní uživatelé po přihlášení.

Poslední vložené příspěvky:
28.12.2022 - Petr Šenkyřík
Přeji krásný zbytek roku. Tak jak je již zvykem, připravili jsme další aktualizaci článků o vchodových střílnách a hlavních kulometných rámech. Opět se můžete informovat o novinkách, které se za posledních několik měsíců objevilo. Začínají se nám také pravidelně scházet informace od různých přispívatelů z řad bunkrologů. Za tyto informace moc děkujeme a jsme za ně vděčni. Pokud i vy najdete nějaké zápisky z historie, budeme za ně rádi. Jen pro informaci, nejstarší záznam se k nám dostal z roku 1982. Veškeré informace v této aktualizaci jsou platné k 24.12.2022. Přejeme vám všem krásný nový rok 2023.
28.12.2022 - Miloš Doležal
Nová omítka dle ČVUT byla provedena na obj. C-27/52a/A-140Z
28.11.2022 - David Pekař
Tedy náhradní bedýnka nalezená pouze v objektech polní obrany v rámci 7. brigády PS. Protože logicky ale musely bedýnky po čase trpět vlhkem všude a ne jen někde, lze konstatovat že 7. brigáda PS nestáhla větší část vybavení ze svých objektů. Vzhledem k tomu, že se objevily objekty ve správě dalších brigád PS, ve kterých byla nalezena klasická bedýnka s přihrádkami, lze usuzovat že půjde skutečně o náhradní bedýnku, která nahradila původní shnilou a rozpadlou s organizérem. Já jsem v palebném objektu z let 1959-61 ve správě ČSLA nalezl patrné zbytky přihrádkové bedýnky.
28.11.2022 - Libor Martinů
Na objektu C-27/56a/A-140 byla provedena izolace: https://www.fsv.cvut.cz/…sti
24.11.2022 - Jan Lakosil
Já myslím, že je to přesně tak, jak psal Jirka Kaštil před lety - "revitalizovaná" původní bednička v novém kabátě. Pokud si pamatuji, tak v některých objektech polní obrany byl používány pro uložení příslušenství v igelitovém pytli i jiné než klasické bedničky na příslušenství. Ty původní už zřejmě shnily a byly tedy nahrazeny. Tyhle igelitové balíčky byly taky pouze záležitost objektů ve správě 7. brigády PS, jinde jsme to asi ani neviděli takto balené. V oblasti beden v opevnění mne podstatně víc trápí transportní bedna na brněnskou lafetu, kterou se zatím nepodařilo nikde dohledat... :-(

Celé diskusní fórum najdete zde

Články:

V každém oboru lidského bádání - pokud je prováděno systematicky, dochází časem k rozšiřování vědomostí a revizi původních závěrů. Stejně tak i při studii historie lehkého opevnění z let 1936-38, dochází postupem času k významným posunům v chápání historie výstavby, funkce a složení vybavení a ve spoustě dalších drobností. Vnímejte prosím zde uvedené materiály jako pohled autorů na danou problematiku v závislosti na době zveřejnění.

Poslední vložené články:
19.2.2022 - Jan Lakosil Sudety ve stínu Mnichova - rok 1938 ve vzpomínkách a fotografiích

19.2.2022 - Jan Lakosil ŘOPÍK - výstavba legendy československého opevnění

10.12.2021 - Tomáš Svoboda Bunkrologické nebe

Všech 585 článků roztříděných do jednotlivých témat, najdete zde.
Databáze:

Jádrem tohoto serveru a vlastně i hlavní důvod jeho existence je databáze lehkého opevnění, obsahující údaje o každé postavené nebo alespoň archivně doložené plánované pevnůstce, její fotodokumentaci, polohu, azimut střílen a spoustu dalších údajů. Jedná se o otevřený projekt, do kterého může měřením v terénu nebo bádáním v archivech přispět každý uživatel.

Aktuálně je evidováno 13993 objektů Československého lehkého opevnění starého i nového typu , 145422 fotografií , 39544 souřadnic a navazujících 11306 komentářů či 300 dobových snímků .


Copyright ropiky.net ©1999-2023        Ochrana osobních údajú (GDPR)