[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.142.143 () [ Přihlásit ]

Popis úseku F3 Žaltman


Stavební úsek F3 začínal nedaleko plánované tvrze Poustka nad Petříkovicemi a pokračoval po hřebeni Jestřebích hor nad Slavětínem, přes osadu Paseky na kótu Žaltman (Hexenstein) a končil v prostoru dnešní věznice - dříve kamenouhelných dolů nad Odolovem. Hřeben zde dosahuje nadmořských výšek kolem 700 metrů, je takřka souvisle zalesněn a neprotínají ho žádné významější sjízdné komunikace.

Stavba byla zadána v září 1937 Hradecké stavební firmě František Machač, která zde měla vybudovat 73 pevnůstek typu A a 6 typu D. Velitelem stavebního dozoru byl jmenován štkp.pěch. Mojžíš. Do ukončení prací v září 1938 se podařilo dokončit betonáž většiny (71) objektů, nedokončena zůstala část druhého sledu na pravém křídle úseku. Zcela dokončit - včetně terénních úprav, se podařilo jen část objektů v oblasti nad Markušovicemi, zatím co směrem k Odolovu přibývají pevnůstky zanechané ve stavu těsně po betonáži.

Válečnou dobu přečkaly objekty většinou bez poškození - především proto, že celá oblast připadla na podzim 1938 k Třetí říši a tím zdejší opevnění uniklo likvidaci prováděné na území Protektorátu. Pouze v roce 1944 došlo v souvislosti s přípravou obrany proti postupující východní frontě, k vyříznutí střílen tak, aby do nich mohly být umístěny standartní německé kulomety MG-42.

V celém úseku je průběžný pouze první sled pevnůstek, které víceméně sledují hlavní hřeben hor a před kterými mělo být, nebo bylo předsunuto těžké opevnění. Druhý sled byl navržen pouze na křídlech - na levém v oblasti Markušovic pět objektů a na pravém u Odolova celkem 22 pevnůstek. Typologie objektů je ještě jednotvárnější než v případěsousedního úseku F2, neboť se jedná především o modifikace objektů typu A, doplněných pouze v šesti případech jednostřílnovými déčky, které navíc většinou tvoří dvojice a nahrazují tak typ A, jehož užití se v těchto konkrétních případech jevilo jako nevýhodné - například č. 2 a 3 v prvním, nebo 218 a 219 ve druhém sledu.

Zdroje a literatura:

  1. ARON Lubomír a kol.: Československé opevnění 1395-1938, Náchod 1990.
  2. ŠKODA Jan, VONDROVSKÝ Ivo a kol.: lodata.dbf (přehled LO u II. sboru), nepublikováno.Vloženo: 2.2.2004
Autor: Tomáš Kamenský
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)