[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.142.143 () [ Přihlásit ]

Popis úseku G3 Babí


Objekty úseku G3 zesilovaly obranu v prostoru rozestavěné dělostřelecké tvrze Stachelberg. Celkem 53 objektů bylo rozeseto ve dvou sledech po loukách od jihovýchodního úpatí Rýchor přes obec Babí až po oblast tvrze, kde vstupovala do lesa spadajícího místy velice příkře do údolí potoka Líčná. Hranici se sousedícím úsekem G2 tvořila železniční trať Královec - Trutnov. Nadmořská výška je v rozmezí 400 až 700 metrů.

Stavba byla zadána v červnu roku 1937 pardubické stavební firmě V. Alexa. Velitelem stavebního dozoru byl jmenován mjr. pěch. E. Doupovec. Betonáž probíhala poměrně vysokým tempem, takže do počátku zimy již byl dokončen celý první sled a na počátku léta roku 1938 byly dokončeny i zbývající objekty na pravém křídle druhého sledu. Do září došlo zřejmě k úplnému vybavení minimálně objektů v prvním sledu, takže byl úsek připraven k obraně - včetně spojovacích a střeleckých zákopů, jejichž pozůstatky se v lesích dochovaly dodnes.

Zřejmě během okupace, či krátce po ni, došlo k odstřelu řopíků č. 47, 49 a 252 v sousedství srubu T-S-82. Ostatní objekty byly poškozeny pouze vyříznutím středu střílny v rámci německé reaktivace na sklonku roku 1944. Z té doby se v několika pevnůstkách dochovaly také dřevěné střelecké stolky.

Vzhledem k charakteru terénu jsou v úseku s vyjímkou typu Czastoupeny všechny další základní modifikace objektu vz. 37. Pravděpodobně nejzajímavější částí linie je oblast kolem potoka Líčná, který kryjí čelní palbou z obou břehů dvojice objektů E - levobřežní jsou navíc poměrně vzácné typy E1. Na strmém západním svahu jsou pak velice řídce používané výškově členěné objekty B - typ B1-100 šikmý (č. 76) a B1-80 lomený (č. 270). Počet dochovaných šikmých objektů typu B v rámci všech sborů totiž pravděpodobně nepřesahuje desítku. Průzkum tohoto údolí však mohu doporučit jen otrlejším povahám - kdo tam již byl jistě ví proč...

V souvislosti s aktivitami Trutnovského sdružení Fortis, r ekonstruující především srub T-St-S-73 bylo několik okolních lehkých objektů vyčištěno a oparveno do stavu, v jakém mohly být v roce 1938 a to včetně polního opevnění. Objekt č. 61 je dokonce v rámci prohlídky tvrze přístupný.

Popis tohoto úseku a zejména pěknou mapku najdete v brožurce "Opevnění na Stachelbergu" - viz seznam literatury. Objekty jsou rovněž zakresleny na běžných turistických mapách KČT.

Zdroje a literatura:

  1. ARON Lubomír a kol.: Československé opevnění 1395-1938, Náchod 1990.
  2. NOVÁK Jiří: Opevnění na Stachelbergu, Jablonné nad Orlicí 1998.
  3. ŠKODA Jan, VONDROVSKÝ Ivo a kol.: lodata.dbf (přehled LO u II. sboru), nepublikováno.Vloženo: 2.2.2004
Autor: Tomáš Kamenský
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)