[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.142.143 () [ Přihlásit ]

Popis úseku N1 Studený


Úsek byl původně zadán jako úsek N dne 31.8.1937 stavební firmě Ing. Ludera ze Staré Boleslavi. V zimě 1937/38 ale došlo ke změnám v členění úseků v severních Čechách (zřejmě v důsledku změn dislokace jednotek) a úsek byl přečíslován na N1.

Původně byla plánována výstavba 143 objektů a úsek měl být vybudován jako čára o dvou sledech. Později došlo k přehodnocení (pravděpodobně z ekonomických důvodů) a úsek byl zadán jako clona o jednom sledu, který byl na důležitých úsecích zesílen druhým sledem. Celkem bylo zadáno 107 objektů. O výstavbě zbylých se mělo rozhodnout dodatečně. Do odstoupení pohraničí bylo ale díky pomalé výstavbě vybetonováno pouze 78 objektů.

Úsek N1 bránil v průniku nepřítele ze Šluknovského výběžku do vnitrozemí Čech. Samotný výběžek ale není bráněn a linie prochází po hřebenech kopců, které ho oddělují od vnitrozemí. Obranná linie začíná u osady Lipnice, kde navazuje na poslední objekty sousedního úseku N2 Všemily a vede podle kaňonu Chřibské Kamenice k obci Studený.

Otevřený terén u této obce byl vhodný pro nasazení nepřátelské obrněné techniky a proto jsou zde vybudované objekty v zesíleném provedení. Pro zesílení obrany v tomto prostoru byla také zadána výstavba devíti objektů druhého sledu. Bohužel se z nich podařilo vybudovat pouze objekt 206/E a zahájit výkopové práce pro objekty 208/A-140Z a 210/A-140. Linie objektů dále pokračuje po svazích kóty 736 Studenec. Zde je dosud souvislá řada pevnůstek přerušena, protože v tomto prostoru nebylo postaveno dvanáct objektů prvního sledu (13/A-120 až 23/A-120). Pro tyto řopíky byly však již zahájeny výkopové práce a v průběhu mobilizace byly výkopy jednotlivých objektů změněny v kulometná hnízda. Od objektu 24/A-180 pak linie bez přerušení pokračuje k bývalé hájovně Křížový Buk, kde překračuje důležitou silnici Chřibská - Česká Kamenice a silnici Chřibská (Krásné Pole) - Mlýny. Zde byl opět terén vhodný pro nasazení tanků a proto zde měla být linie zesílena 11 objekty druhého sledu. Vybetonovány byly čtyři objekty nejblíže k silnici (231a/A-120 až 234/A-120) a ostatní rozpracovány.

Od Křížového buku vede linie po severních svazích kót 650 Hřebec a 595 Malá Tisová. V prostoru mezi Hřebcem a Malou Tisovou překračuje linie silnici Chřibská - Kytlice a je proto opět zesílena osmi objekty druhého sledu (241/A-140 až 248/A-160).

Od Malé Tisové pokračují pevnůstky ke kótě 692 Velká Tisová a k Jedlovským rybníkům. Po překročení železniční trati v prostoru nádraží Jedlová vystupuje linie přímo na kótu 676 Konopáč (nesprávně též Jelení skála) a dále na jižní svah kóty 662 Stožec, kde navazuje na objekty úseku M2 Rousínov. U nádraží Jedlová je linie zesílena sedmi objekty druhého sledu (260/A120N až 266/A140N).

Úsek N1 vede převážně lesem a proto je většina objektů normální odolnosti. Výjimku tvoří pouze zesílené objekty v otevřeném prostoru u obce Studený. Vzhledem ke kopcovitému terénu je značný počet objektů vybudován v šikmém provedení (např. 32/A140N, 33/A140N, 35/A140N, 39/A140N, 40/A180N a další).

Zajímavý je objekt 38/A-180 lomený. Svah, na kterém se objekt nachází, se svažuje vpravo a proto bylo nutné postavit pevnůstku typu A1 s chodbičkou lomenou vlevo (na rozdíl od ostatních objektů typu A). Současně se jedná o jediný lomený objekt v úseku N1. Další objekty (včetně dělených na dva typu D) měly stát v prostoru kóty Studenec, ale nebyly postaveny.

Poblíž 38/A-180 jsou další zajímavé objekty. Jedním z nich je sousední pevnůstka 37/A-120. Tento objekt je vybudován u předvrcholu kóty Hřebec a je zapuštěn do okolního terénu. Současně jsou u něj patrné terénní úpravy pro zlepšení výstřelu. Podobně je řešen i objekt 41/A-140, jehož týlová strana je zapuštěna do svahu kóty Malá Tisová.

Dalším objektem je druhosledový 242/A-140 v týlu objektu 38/A-180. Při betonáži této pevnůstky (a sousední 243/A-160) nebyly k dispozici periskopové trubice a granátové skluzy. Byly proto ponechány prostupy stěnou a stropem pro dodatečné zabetonování. To ovšem nikdy neproběhlo a prostupy lze vidět dodnes.

Zajímavé objekty je možné také vidět u bývalé hájovny Křížový Buk. Vzhledem ke značné rozpracovanosti jsou v tomto prostoru nejen objekty hotové (např. 29/A-140, 30/A-180 a další) a objekty těsně po betonáži (např. 231a/A-120) ale i pevnůstka, u které byla betonáž přerušena zprávou o odstoupení pohraničí (236/A180N).

Bez problémů zde lze nalézt výkopy se skořápkou i samotné výkopy. V okolí jsou patrné zbytky polního opevnění (např. 30/A-180), protitankový příkop (29/A-140) i patrné palebné a pozorovací průseky (opět 30/A-180).

Úsek N1 patřil k poměrně často fotografovaným. Jsou proto známé fotky z let 1938 a 39, na kterých jsou zachyceny objekty u obce Studený (7/A-180Z, 8/A-160Z, protitankové překážky mezi objekty 9/A-140Z a 10/A-180Z), dále fotky z Křížového Buku (28/A-140N, návštěva A. Hitlera u 30/A-180N, silniční zátarasy obsazené čs. vojskem i průjezd německého obrněného vozu těmito zátarasy, výztuž objektu 236/A-180N), fotky z okolí Jedlové a samozřejmě z Nové Huti (Schőber - např. objekt 63/A-200N, pohled na protipěchotní překážky a objekty 64/A-160N a 63/A-200N).
Vloženo: 2.2.2004
Autor: Luboš Melichar
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)