[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.142.143 () [ Přihlásit ]

Popis úseku 1 Slavonice


Linie řopíků začínala na zemské hranici západně od Slavonic a odtud pokračovala lesním masivem kolem soustavy rybníků až nad Slavonice. Slavonice samotné jsou z jihu chráněny mohutnou linií zesílenou dalším sledem, který se nalézá severně od města. Od tohoto půvabného renesančního města pokračuje linie podél silnice na výraznou kótu 604 Šibeniční vrch. Zde se mírně odklání do vnitrozemí a přes lesní masiv nad Chvaletínem se dostává až k Moravské Dyji u Janova. Její tok kopírují řopíky přes Modletice, Nové Sady až do Písečného, kde řeka opuští naše území. Bunkry jsou odtud umístěny podél silnice na Rancířov, přičemž nedaleko Županovic navazují na úsek 3 Jemnice. Z tohoto výčtu je patrné, že se jedná o stavebně rozsáhlý úsek, obrana zde byla navíc zesílena v roce 1938 vloženými objekty z úseku 9 Jemnice II.

Dochovaly se všechny objekty, pouze několik je poškozeno vytržením střílen či jiných ocelových prvků. Mezi zajímavosti patří asi pěkná éčka u Janova či Slavonic. Protiatomovými úpravami bylo postiženo jen několik prvosledových objektů poblíže komunikací, takže se většina objektů dochovala v původním stavu z roku 1938. Z vnitřního vybavení se toho moc nedochovalo, většina objektů je prázdná. Občas zůstaly lapače, ventilátor nebo UL1. Za shlédnutí stojí jistě nezvykle silná koncentrace řopíků v lesích západně od Slavonic. Mezi některými objekty jsou stále patrné střelecké průseky. Za návštěvu stojí též zbytky staré vesnice Perschlag zaniklé v době husitské (hned vedle stojí druhosledový řopík) a renesanční náměstí ve Slavonicích. Pokud vylezete na zdejší věž a rozhlédnete se kolem, uvidíte všude takové malé kopečky - řopíky jsou zde zkrátka všude.
Vloženo: 2.2.2004
Autor: Jan Lakosil
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)