[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.142.143 () [ Přihlásit ]

Popis úseku 5 Vranov


Linie řopíků vranovského úseku začínala asi 1 km severně od Podhradí nad Dyjí, kde navazuje na řopíky obou jemnických úseků. Odtud vede řídká linie podél přehrady, jedná se většinou o typy C umístěné v místech vhodných pro průnik do vnitrozemí (rokliny, potoky, cesty apod.). Pouze místa kolem obou mostů a současná pláž byla opevněna odolnějšími řopíky. Samotná strategicky důležitá hráz je chráněna předsunutým opevněním tvořící oblouk kolem Vranova, přičemž chrání přístupové komunikace od Lančova a Podmyčí. Od hráze směrem po proudu Dyje je v kaňonu umístěna opět řídká, avšak velice zajímavá linie oplývající řadou perliček např: zeslabené objekty, C-180 s bočním vstupem apod. Řopíky se nacházejí bohužel v I. zóně NP Podyjí, takže vstup je možný jen se zvláštním povolením. I. sled končí jediným zesíleným řopíkem vranovského úseku, který je umístěn pod vinicí Šobes nedaleko Hnánic. Zde navazuje na nejzápadnější objekty znojemské "šprusle". Linii opevnění zesiluje druhý sled umístěný v prostoru: Čížov - Lukov - Podmolí - Mašovice. V roce 1938 byla obrana zesílena několika vloženými řopíky z úseku 9 Jemnice II, které byly vybetonovány v linii v Junáckém údolí. Dále bylo postaveno éčko u celnice v údolí Dyje u Hardeggu.

Z 88 vybetonovaných objektů byl úplně zničen pouze jeden řopík u Mašovic. Překážel při výstavbě zdejší střelnice a proto jej vojáci někdy v 70. letech zničili. Při prvním odstřelu se údajně pouze nadzvedl a klesl zpět. Nakonec byl objekt postupně zničen náložemi umístěnými v navrtaných dírách . Dva objekty jsou poškozené německými zkouškami (viz foto dole). Tyto řopíky byly zkušebně ostřelovány děly ráže 105 mm. U zeslabeného objektu A-160 došlo k proražení stěny, neboť palba na objekt byla vedena z českého vnitrozemí, tedy z míst, kam by se Němci za normálních válečných podmínek s dělostřelectvem těžko dostávali. Ostatní objekty byly armádou pečlivě udržované a v některých bunkrech se ještě dochovaly lapače, ventilátory, periskopové roury a zbytky brněnských lafet, avšak je otázkou času, kdy i toto nenávratně zmizí nebo již zřejmě zmizelo. Vložené éčko u Hardeggu vybavila správa NP Podyjí kompletní poválečnou výzbrojí (asi získanou od armády) a je pro veřejnost volně přístupné. Na obranném oblouku před Vranovem nad Dyjí vzniklo muzeum čs. opevnění, kde lze shlédnout objekty LO uvedené do stavu z roku 1938 a do podoby, kterou mělo naše opevnění po poválečné reaktivaci.
Vloženo: 2.2.2004
Autor: Jan Lakosil
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)