[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.142.143 () [ Přihlásit ]

Popis úseku 6 Mikulov


Mikulovský úsek začíná asi 300 m v týlu pěchotního srubu MJ-S-29 západně od Mikulova, kde navazuje na řopíky z úseku Novosedly a Březí. Odtud pokračuje zhruba ve směru: železniční stanice Mikulov - stará celnice, zde se linie mírně odklání do vnitrozemí a kopíruje po obou stranách silnici do Sedlece u Mikulova. Za Sedlecem se linie stáhne za rybník Nesyt a posléze potok Včelínek, za Hraničním zámkem linie kopíruje břehy Horního i Prostředního hlohoveckého rybníka. Mikulovský úsek končí dvěma béčky nad Lednicí, která vykrýají zlom linie směrem na Poštornou, kam již pokračují objekty úseku 8 Břeclav. Citlivý zlom linie chrání několik předsunutých řopíků, které jsou umístěny na čáře: Hlohovec - Valtice - kraj Bořího lesa - Boří Dvůr. Nad Sedlecem je poměrně členitý terén, kvůli kterému je obrana členěna do značné hloubky a využívá relativně mnoho objektů typu B pro čelní palby.

Nejzajímavější řopík je známý A-160 zabudovaný do jižní nájezdové rampy Hraniční zámku (popis a výkresy v Československé zdi), bohužel je však nepřístupný. V zámku samotném je umístěna restaurace pro rakouské turisty. Z 63 vybetonovaných řopíků nebyl zatím jeden nalezen, z jednoho zbyla díra s nepatrnými zbytky a 3 řopíky byly poškozeny odstřelem. Zbraněmi menší ráže byla odstřelována levá kasemata béčka nad Hraničním zámkem. Mnoho objektů má místo záhozu kamennou zeď, nebo kamennou rovnaninu pokrytou betonovou skořápkou. Vybavení řopíků je dosti chudé, v bunkrech u Mikulova a v prvním sledu u Sedlece jsou instalovány ventilátory, lapače a UL1. V ostatních řopíkách kolem Nesytu a Lednice nezbylo vůbec nic (ani dveře).
Vloženo: 2.2.2004
Autor: Jan Lakosil
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)