[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.142.143 () [ Přihlásit ]

Popis úseku 15 Pohořelice


Linie začínala jižně od obce Přibice a vedla odtud podél řeky Jihlavy až před Pohořelice, tam se linie odklání a obchází toto město z jihu, přimyká se k Šumickému potoku a vede podél něj ve směru: Šumické rybníky, Šumice a Kubšice. První sled vede před a druhý za potokem. Úsek končí asi 1 km západně od Kubšic a stavebně na něj navazuje již úsek 16 Moravský Krumlov. Tento úsek byl z celého 2. obranného postavení zadán jako první, protože přehrazuje nejvýhodnější útočný směr na Brno. Linie zde prochází převážně otevřeným prostorem - po polích, kde nebylo možno využít žádné přirozené terénní překážky.

10 objektů v jižní části úseku bylo zničeno, některé během okupace a některé po válce. Dva bunkry u Šumic jsou též poškozeny vnitřním výbuchem a vytržením některých ocelových prvků, údajně zde prováděla zkoušky německá armáda. Mnichovská dohoda zastihla však opevnění ve fázi výstavby a proto mnoho řopíků bylo dokončováno až v letech 1947 - 1949. Řopíkům chyběly záhozy, omítky, závěsy mřížových vrátek, zárubně pancéřových dveří a jiné v LO nezbytné zařízení. Stejně jako u jiných objektů na jižní Moravě bylo i zde přikročeno k reaktivaci objektů a postupně se do objektů montovala výbava, jejíž torza můžeme v některých objektech spatřit. Jedná se hlavně o lapače zplodin, odpadové koše, mříže a občas rámové držáky strakonických lafet. Do poloviny 90. let byla tato oblast dobrým zdrojem lafet vz. 38. Žádný objekt nemá protiatomovou úpravu, pouze několik řopíků bylo nebo mělo být doplněno třetími vnějšími (protitlakovými) dveřmi. Tato úprava se měla provádět hlavně u objektů poblíž důležitých silnic v okolí Pohořelic.

Zimní fotografie z úseku poskytl kolega Petr Sedláček.
Vloženo: 2.2.2004
Autor: Jan Lakosil
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)