[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.142.143 () [ Přihlásit ]

Popis úseku 18 Telč


Úsek byl zadán 22. srpna 1938 firmě Mandaus a Švajcr z Plzeně, vojenský stavební dozor vykonával štábní kapitán pěchoty Antonín Šnýdr se sídlem v Telči. Zadáno bylo 108 lehkých objektů, ale do října 1938 se podařilo vybetonovat pouze 14 objektů u Kostelní Myslové a na šesti byly zahájeny práce. Za okupace byly všechny objekty odstřeleny a železo vytěženo.

Úsek začíná u Kostelní Myslové a měl pokračoval přes Černíč a Jersenice až k obci Budeč. Vybudovaná část úseku se nacházela u Kostelní Myslové. Linie byla budována ve dvou sledech. První sled začínal u rybníka Velký Hulišťský, odtud prakticky kopíroval tok potoka a dále procházel před Kostelní Myslovou. Tady vybudované objekty prvního sledu skončily.

Druhý sled začínal na Hulišti asi 300 metrů za prvním sledem a kopíroval jeho průběh. Procházel za Kostelní Myslovou a zde druhý sled končil.

Při průzkumu 8.3. 2002 a 8.3. 2003 byly nalezeny velmi skromné pozůstatky po 8 objektech:

· po 7 objektech bylo nalezeno různé množství betonové drti

· po 1 objektu byla nalezena pouze díra

· 6 objektů nebylo nalezeno vůbec

Podle trosek se nedá určit o jaký typ objektů se jednalo. Podle článku Iva Vondrovského - Výstavba 2. obranného postavení na jižní Moravě v roce 1938 bylo v úseku vybudováno:

· 10 objektů typu A

· 2 objekty typu D

· 2 objekty typu E

V jakém stádiu bylo dokončení objektů nelze vůbec zjistit. Nebyly nalezeny ani zbytky záhozů, lze tedy předpokládat, že objekty byly pouze vybetonovány a bez záhozů. Podle trosek jednoho objektů se dá odvodit tvar maskovacích ok. Nic bližšího se ze skromných pozůstatků nedá určit. Všechny objekty byly odstřeleny pravděpodobně v létě 1939 a bylo z nich vytěženo veškeré železo.

Po všech objektech zůstaly pouze velmi skromné pozůstatky, některé časem zmizí docela.

Jako zajímavost lze uvést, že se poblíž bývalé cesty nad obcí Kostelní Myslová nachází kámen s nápisem ČSR 1918-38. Jeho původ nám zatím není znám.
Vloženo: 2.2.2004
Autor: Jan Lakosil
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)