[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.142.143 () [ Přihlásit ]

Popis úseku IX Branná


Úsek začíná v návaznost na opevnění úseku VIII. severně od Hajmrlova a linie dále pokračuje členitým terénem na Kronfelzov, Holý vrch, železniční přejezd mezi Brannou a Ostružnou, překračuje říčku Brannou a po hřebeni vede kolem samoty Splav a pěchotního srubu StM-S 52 až ke kótě 946, kde nedaleko výkopu pro StM-S 53 stojí poslední (fotogenický) lomený řopík. Objekty se dochovaly opět ve stejném stavu, pouze ve východní části úseku nejsou objekty zcela dohotoveny, chybí jim hlavně záhozy. Dva řopíky stojící ve východní části úseku pod pěchotním srubem StM-S 52 jsou poškozeny německými zkouškami. Řopík typu A-180 má týlovou stěnu rozstřílenou kulometem a poškozenou stropnici od nějaké nálože, jeho druhosledový soused A-120 je na tom hůře. Čelní stěna s odstraněným záhozem je silně poničena a vyříznuté střílny jen dokreslují smutný osud pevnůstky, která je v současnosti zamčena. Německými zkouškami je poškozen i pěchotní srub StM-S 52, má ale zachovány vpravo všechny střílny. Neméně zajímavý je i výkop se základouvou skořápkou pro Stm-S 53, který byl dle tvaru betonové desky stupněný, neboť se nalézá v relativně prudkém svahu.

Terén je pro výstavbu LO opět velmi náročný, objevují se zde zase často lomené řopíky. Interiéry bunkrů jsou prázdné, osazeny jsou pouze dveře vz. 38 z poválečných dob. V několika objektech jsem našel německé stolky, je ale možné, že je tam někdo přinesl v současné době. V jednom objektu zůstal ještě dokonce lapač zplodin nebo v A-120z pod přejezdem si můžete prohlédnout originální svastiku nakreslenou na zárubních dveří. Jeden objekt mezi samotou Splav a železničním přejezdem má provedenou novou kamufláž maskovacími barvami a nad vchodem nakresleného čs. lvíčka. Nedaleký výkop se skořápkou pro StM-S 51 je čištěn, zřejmě zde tedy někdo buduje jakési muzeum. Rekonstruován je i ostatně StM-S 50, který je znám díky své čelní střílně, která měla být chráněna spouštěcí deskou.
Vloženo: 2.2.2004
Autor: Jan Lakosil
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)