[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.142.143 () [ Přihlásit ]

Popis úseku XIV Domašov


Jedná se o samostatnou uzávěru širokého údolí s komunikaci a říčkou Bělou, které bylo uzavřeno dvousledovou linií lehkého opevnění. Toto opevnění bránilo tedy proniknutí jednotek od Jeseníku na Červenohorské sedlo a dále na Šumperk. Uzávěra začíná u kóty Nad Výrovkou (813 m n.m.) a vede na východ dolů lesem, pak po pastvinách severně od Domašovského kopce, v Dolním Domašově přehrazuje důležitou silnici a pokračuje pastvinami kolem Jánského vrchu a dále nahoru lese až k Cestě svobody, kde uzávěra končí. V roce 1938 byl zadán k výstavbě téže firmě úsek XVII Jestřábí vrch, který měl opevnění prodloužit dále na východ. Do ukončení prací se však podařilo vybetonovat pouze 4 řopíky a připravit několik výkopů.

Dle charakteru terénu se nejednalo o jednoduchou výstavbu, obě křídla uzávěry stojí v poměrně prudkých svazích, které si vynutily použití velkého počtu lomených objektů. Pro výstavbu byla opět zřízena lanovka, jejíž pozůstatky jsou u objektu č.33/A-160 lom. stále patrné - zachována zůstala betonová patka pro stožár. Většina objektů je v normálním provedení, zesílených řopíků je pouze 14 z nichž většina stojí na exponované střední části úseku. V tomto úseku stojí však republikové rarity - lomené objekty typu B, které mají čelní střílnu umístěnou v níže položené střelecké místnosti. Ve všech jiných úsecích je tomu naopak a právě jedině zde bylo nalezeno takovéto řešení lomeného béčka.

Z původní výbavy zůstaly zachovány pouze mřížové dveře vz. 38 osazené v roce 1947. Původně v objektech měly být mřížové dveře vz. 37. Zajímavé je však masové použití dřevěných střeleckých stolků pro německé kulomety, které sem instalovaly Němci při reaktivaci opevnění na severní hranici ke konci války. V mnoha objektech na křídlech uzávěry zůstaly tyto stolky dodnes v různém stavu zachovanosti. Součástí reaktivace bývalo i vyříznutí většího otvoru do střílny, avšak zde řopíky takto upravovány nebyly. V jednom objektu jsem našel i původní poklop na jímku na chlazení hlavní - byla jím vypodložena noha jednoho střeleckého stolu. Tento unikátní nález prkna se sklápěcím uchem mi udělal nesmírnou radost. Zdá se, že objekty byly dobře připraveny k obraně v roce 1938, mnohde byly osazeny ventilátory nebo lafetace vz. 37.

Objekty u Domašova rozhodně stojí za shlédnutí (zvláště pak obě křídla), je zde silná koncentrace objektů, která by mohla směle konkurovat opevnění na Sušině. Na závěr se ještě zmíním o objektu č. 39/A-120, v kterém před několika lety bydlel nějaký místní podivín, kterému zde po jeho smrti zřídili pamětní desku. O tom, že zde skutečně někdo bydlel svědčí i zbytky kamen, petrolejek a hlavně láhve od alkoholu poházené kolem objektu...
Vloženo: 2.2.2004
Autor: Jan Lakosil
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)