[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.142.143 () [ Přihlásit ]

Popis úseku XV Červená Voda


Opevnění tohoto úseku tvořilo druhé obranné postavení jižně od Králík. Linie pevnůstek začíná nad současným dětským táborem u Horní Orlice a vede dále ve dvou sledech na západ po svahu kóty 729 Kamenný, přetíná poté silnici a železnici z Králík asi 1 km severně od Červené Vody a pokračuje po loukách dále na západ, přetíná silnici z Dolních Boříkovic a stoupá ještě asi 2 km do svahu Suchého vrchu, kde končí. Zde měl navazovat úsek XXXIV Bouda, z kterého se však nepodařilo nic vybudovat.

Náročnější terén na bočních křídlech úseku si vyžádal opět použití lomených a šikmých objektů. První sled je tvořen převážně objekty typu A, avšak v 2. sledu můžeme najít kromě áček i objekty B1, B2 nebo E. V roce 1938 nebyly všechny objekty zcela dokončeny, řopíkům na křídlech chybí záhozy a omítky a jsou patrné nedokončené terénní úpravy. Největší nápor by byl veden pravděpodobně ve středu úseku, takže tento nedostatek by příliš obranu úseku neohrozil. V objektech s možností výstřelu na komunikace byly namontovány v roce 1938 lafety vz. 37 a ventilátory, nepatrný zbyteček lafety v jednom řopíku ještě zůstal.

Mnoho bunkrů je poškozeno postřelováním těžkými zbraněmi. Myslím, že si na ně zastřílela ruská armáda v dobách "normaliace", ale s jistotou to tvrdit nemůžu. Některé objekty mají zazděné vstupy, zřejmě z bezpečnostních důvodů. Z vnitřní výbavy se nedochovalo vůbec nic, pouze někde dveře vz. 38 osazené v poválečných letech. Na fotografiích jsou zachyceny některé (v létě fotografovatelné) objekty ve východní a střední části úseku, opevnění pod Suchým vrchem ještě budu zkoumat. Na jednom obrázku dole jsem se pokusil zachytit průběh části linie opevnění u Červené Vody, na snímku jsem popsal 3 nejbližší řopíky v 1. a 2. sledu, zbytek je už nerozeznatelný. Taktéž je ze snímku patrný charakter zdejšího terénu.
Vloženo: 2.2.2004
Autor: Jan Lakosil
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)