[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.142.143 () [ Přihlásit ]

Popis úseku XXII Chlum


Linie opevnění začíná u kóty Maliník v návaznosti na úsek XXXVI Červený Potok. Odtud stoupá po hřebeni kótě Chlum 1119 m n.m. a pokračuje dále východně od kóty Slamník 1232 m n.m., kde dostavěné pevnůstky končí. Linie měla pokračovat dále na sever až na kótu Podbělka (1307 m n.m.), kde již začíná stavební úsek XIII Sušina. Mezi kótami Slamník a Podbělka vznikla tak asi 1500 m široká mezera v linii pevnůstek, která byla za mobilizace improvizovaně opevněna okopy pro stojícího střelce a jednoduchými kulometnými hnízdy.

Vzhledem k náročnosti (stoupání) zdejšího terénu je zde použito velké množství lomených objektů. Stejně jako u sousedního úseku XIII Sušina byla i zde pro výstavbu zřízena (železničním plukem z Pardubic) lanovka pro dopravu materiálu. Průsek po ní je ješte dodnes částečně patrný. Dva řopíky na začátku úseku (201/A-160 Z a 265/A-160 Z) mají rovnou stropnici, ačkoliv jsou v lomeném provedení. Tímto nezvyklým řešením (vyskytujícím se asi pouze v tomto úseku) vykazuje levá střelecká místnost objektů nezvykle velkou světlou výšku. V úseku je ale mnohem více zajímavostí: objekt 210/A-140z lom. s depresivní střílnou, dochované skládky materiálu (tříděný štěrk a údajně pytle cementu), nalezeny zde byly i zkušební kostky. Obdivovat můžete i 7 nádherně dochovaných výkopovek pro řopíky.

Z vnitřního vybavení nezůstalo vůbec nic, pouze mřížové dveře vz. 38 osazené v roce 1947 při obnově opevnění. Ve všech objektech je i vytrhaná výdřeva. Lafety a ventilátory byly osazeny pouze v několika nejdůležitějších objektech, lafety byly umísťovány zpravidla do střílen mířících dolů do svahu.

Pokud budete mít možnost, rozhodně se sem zajeďte podívat. Vhodným výchozím bodem je pěchotní srub K-S-5, kde vám jistě podají bližší informace k zdejšímu opevnění. Průzkum řopíků lze spojit i s trháním borůvek, neboť těch je na k jihu obrácených pasekách s řopíky velké množství (zvláště u objektu 269/B2-100).


Vloženo: 2.2.2004
Autor: Jan Lakosil
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)