[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.215.16.238 () [ Přihlásit ]

Německé objekty na cílové ploše I. - Balónka


Oblast této cílové plochy je dodnes citelně poznamenána nedávnou přítomností sovětské armády. Například pozorovatelna na kótě poblíže zaniklé osady Mladá je obestavěna novodobým železobetonovým bludištěm s nápisy v azbuce.

V jednom z objektů strojovny se podařilo nalézt původní strojní vybavení pro vlekání terčů, včetně takových drobností jako klínové řemeny či tlumič výfuku. Pouze agregáty již kdosi odmontoval.
Vloženo: 15.3.2004
Autor: Tomáš Kamenský
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)