[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.215.16.238 () [ Přihlásit ]

Řopíky ve Slovinsku?


Na počátku roku 2004 mi přišel zajímavý E-mail od Milana Brzobohatého a protože téma opevnění v zemích bývalé Jugoslávie je momentálně poměrně aktuální přetiskuji ho zde v jen mírně upravené podobě:

Mým koníčkem jsou opevnění a pevnosti všeho druhu, často služebně cestuji a tak se na cestách se snažím navštívit co se dá. Vaše stránky se zaměřují na objekty "lehkého" typu a tak by vás snad mohlo zajímat následující.

Nedávno jsem při služební cestě do Slovinska nalezl u obce Šentilj na slovinsko-rakouské hranici zajímavou pevnůstku, velice podobnou našemu Řopíku vz.37 typu E. Jedná se o čtvercový objekt o straně zhruba 5 metrů s jedinou čelní střílnou umístěnou směrem k rakouské hranici. Pevnůstka je umístěná v údolí mezi silnicí a železniční tratí do Rakouska. Dnes je téměř až po okraj zahrnutá zeminou, takže z vnější strany dnes není vidět nic a do objektu lze proniknout jen úzkou škvírou mezi dnešním terénem a horní hranou vstupního otvoru. Uvnitř pevnůstky jsou dvě místnosti. Vstupní předsíňka a střelecká místnost. Vstup do objektu je téměř stejný jako u řopíků. Z vnější strany objekt uzavírala železná mříž (dochovaná). Vstup do objektu bránila střílna umístěná proti vstupu. Pod střílnou se nachází trubka, možná sání ventilátoru. Mezi předsíňkou a střeleckou místností byly pravděpodobně umístěny železné dveře, po nichž zbyla jen silná kovová zárubeň. Ve střelecké místnosti se v čelní stěně nachází střílna pro hlavní zbraň. Má kruhový tvar o průměru asi 15 cm. V zadní stěně objektu se nachází "klasický" granátový skluz, snad úplně stejný, jako ty z čs. opevnění. Ten sloužil k obraně týlové strany objektu. Vedle granátového skluzu se nachází vodorovný otvor, snad pro periskop. Další otvory, například ve stropu objektu jsem nezjistil. Bohužel jsem u sebe neměl baterku, takže jsem si uvnitř musel svítit bleskem foťáku a mohl jsem něco důležitého přehlédnout. Prošel jsem zběžně i okolí, ale žádný další objekt jsem nenašel. Nenašel jsem ani nikoho, koho bych se mohl zeptat na historii této pevnůstky. Já sám se domnívám, že se jedná o objekt poválečný. Posílám vám také několik fotek, které jsem pořídil. Pokud by jste měli vy nějaké informace o pevnostních objektech ve Slovinsku, napište mi prosím. Vím že například plzeňská Škodovka dodávala ještě za Rakouska do Slovinska pancéřové prvky pro pevnosti, ale nemám nejmenší tušení o tom, kde se nějaká pevnost mohla nacházet.

Jako reakce na tento článek přišla následující zpráva od pana Miloše Habrnála - autora knízky Rupnikova linie:

Jedná se o malý typový objekt druhého sledu předsunutého pásma obrany pevnostního uzávěru Pesnica, stejného typu, jaký je v knížce na fotografii na str. 65 a plánku na str. 80. Před ním se nalézá vybetonovaný protitankový příkop a také velké množství zachovalých betonových ježků (v lese, ale zejména směrem k železniční trati ). Jeho sousedy tvoří tři kulometná a dvě protitanková hnízda a jeden jednostranný malý typový objekt pro boční palbu.

Umístění pevnůstek je zřejmé z mapky na str. 199. Ale zrovna tento objekt, o kterém je řeč, Němci zakreslit opomněli (stejně jako několik dalších) a bohužel vypadl i při doplňování mapy z mých podkladů. Leží v první skupině objektů u zatáčky silnice téměř v polovině vzdálenosti mezi PT příkopem a posledním (protitankovým) hnízdem. Všechny stavby se dochovaly do dnešních dnů, pouze u dvou kulometných hnízd došlo ke zborcení vstupních chodbiček. Zmiňovaný malý typový objekt byl zasypán zeminou v roce 2002.
Vloženo: 16.3.2004
Autor: Tomáš Kamenský
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)