[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 44.222.104.206 () [ Přihlásit ]

Sklopný stolek pro výměnu hlavní


Konstrukce lafety vz. 37 neumožnuje výměnu žhavé hlavně těžkého kulometu vz. 37 uchyceného v lafetě, a proto bylo nutné zkonstruovat speciální stolek, do kterého se kulomet po vyjmutí z lafety uchytil a pevně zajistil, aby bylo možno výměnu provést. Zbrojovka Brno navrhla již v roce 1937 typ stolku, který byl armádou s nepatrnými změnami schválen a zaveden do výzbroje. Změny se týkaly zjednodušení a zlevnění výroby. Měl býti dodáván s každou lafetou vz. 37 jako nezbytné příslušenství (stejně jako nádrž na vodu). Výroba byla zadána strojírně Sehyl a Janovský, Čáslav (Ráboň M., Svoboda T.,Československá zeď, str. 241). Tento údaj jsem nemohl nijak ověřit, ale je jasné, že Zbrojovka Brno jej nevyráběla. Na mnou nalezených exemplářích chybí totiž značka jakéhokoliv ZTÚ, přičemž výrobky ZB jsou označeny E3 nebo E4. Počet vyrobených stolků taktéž neznám, ale reaktivace opevnění v 50. letech se dožilo jen několik desítek kusů. Ty armáda osadila do několika objektů v okolí Znojma. Jeden stolek se vyskytoval i v objektu typu C nedaleko Janova (úsek 1 Slavonice), což je docela zajímavé, protože se do céček lafety téměř nikdy nemontovaly.

Hlavní část stolku tvoří dvě stěžejky (profily U) spojené deskou. V drážce jedné stěžejky je umístěno záchyt s lůžkem a v druhé stěžejce se nalézá kolík, který jistí polohu kulometu. Na koncích obou stěžejek jsou umístěny držáky (spodky stěžejek), které umožňují otáčení stěžejek o 90°. Otvory ve stěžejkách jsou tvarovány tak, že umožňují zajišťění v klidové poloze. Stolky se přichytily 4 vruty k vnitřnímu bednění řopíku. V objektech typu C, kde výdřeva nebyla, se přišroubovaly na 4 šrouby M10 zabetonované ve zdi. Stolek měl být umístěn vždy nad žlábkem na výměnu hlavní ve stanovené výšce. Po válce se umísťovaly pouze na 2 šrouby M10. Na spodní straně desky se nalézá přejímací značka ŘOP a rok výroby 1938. Originál stolky můžete vidět ve skanzenu opevnění Smečno nebo v muzeu opevnění Veselka. Z jižní Moravy už asi zcela zmizely kvůli jejich snadné demontovatelnosti.

Seznam součástí sklopného stolku:

1 deska 1 ks

2 vršek stěžejky 2 ks

3 čep záchytu 1 ks

4 lůžko čepu 1 ks

5 kolík vršku stěžejky 1 ks

6 spodek stěžejky 2 ks

7 čep stěžejky 2 ks

8 šroub do dřeva se šestihrannou hlavou 10x35 4 ks

Zdroje a literatura:

  1. Ráboň Martin, Svoboda Tomáš a kol.: Československá zeď, Brno 1993.
  2. Příloha k čj.4532/Taj.hl.št.ŘOP.38.Vloženo: 4.5.2004
Autor: Jan Lakosil
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)