[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 44.222.104.206 () [ Přihlásit ]

Mřížové dveře vz.37


Jednou z nejvíce zamotaných a vlastně dosud ne zcela probádadaných záležitostí v lehkém opevnění je problematika mřížových dveří. Při průzkumu jsme objevili několik typů dveří, které jsem na základě archivních výkresů a jiných poznatků rozdělil a pokusil jim přiřadit správná označení.

Mříž vz. 37 je klasická mříž používaná již od počátku výstavby řopíků. Je uchycena pomocí patního ložiska a bočního závěsu (viz fotky) a proto musela být dodávána ve dvou variantách s otevíráním vlevo (pro běžné objekty) či vpravo (pro objěkty s chodbičkou zalomenou vlevo), což komplikovalo výrobu a osazování, takže měla být postupně nahrazena universální symetrickou mříží vz.38. Ve skutečnosti ale docházelo k jejímu osazování až do ukončení výstavby z září 1938.

Po válce v roce 1947 byly mříže upravovány výřezem u západky tak, aby je bylo možno použít oboustraně. Lze se tedy domnívat, že mříže bez otvoru jsou v objektu již od roku 1938. Taktéž byly nalezeny mříže podobné mřížím vz. 37, avšak doplněné výztužnými úhelníky. O těch se domnívám, že je pod označením R-1 vyráběla firma Ippen v Hradci Králové během druhé poloviny čtyřicátých let, během první reaktivace lehkého opevnění.
Vloženo: 4.5.2004
Autor: Jan Lakosil
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)