[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 100.26.196.222 () [ Přihlásit ]

Výškové řešení objektů


V případě budování lehkých objektů vz. 37 na prudkých svazích, například v horách, mohlo dojít k situaci, že při použití objektů běžných typu by jedna střílna byla vysoko nad terénem, zatímco druhá mířila neúčelně do svahu, což by znemožňovalo vedení souvislé palebné přehrady.

Z tohoto důvodu bylo navrženo objekty typu A a B výškově členit (v principu stejně jako v případě těžkých objektů), a to tak, aby byly přizpůsobeny sklonu terénu. V případě menších sklonů by byla podlaha celé pevnůstky vytvořena ve sklonu, a v případě sklonů větších by obě střelecké místnosti byly v jiných výškových úrovních, spojených pomocí několika schůdků v prostoru chodbičky u ventilátoru a vchodové střílny.

Vliv sklonu terénu na výškové řešení objektů u typu A:

Při sklonu 0-4% rovný, 6-8% rovný s prohloubením čelní stěny, 10-12% šikmý, 14-26% šikmý s prohloubením čelní stěny, 28-46% lomený s prohloubením čelní stěny. Při větším sklonu terénu rozdělení objektu na dva typu D.

V případě lomení vlevo se půdorysně jedná o standardní objekt. V případě potřeby výškového členění vpravo bylo nutno otočit vstupní chodbičku tak, aby se opět vstupovalo do kasematy horní. Místo lomení vpravo se tak vstup lomí vlevo a vzniklá varianta je označována jako A1 (vyskytuje se i označování A1/A2).

Vliv sklonu terénu na výškové řešení objektů u typu B:

Při sklonu 0-4% rovný, 6-18% rovný s prohloubením čelní stěny, 20-26% lomený, 28-46% lomený s prohloubením čelní stěny. Při větším sklonu rozdělení objektu na dva.

Ačkoliv se dle typových projektů mělo vždy vstupovat do kasematy s čelní střílnou a odtud po schodech dolů do kasematy boční (to znamená, že lomení vlevo měly mít pouze řopíky typu B2, zatímco vpravo typu B1), ve skutečnosti byly vybudovány i takové řopíky, u kterých se vstupuje do kasematy boční (například Domašov v Jeseníkách) a teprve odtud po schodech nahoru do kasematy čelní.

I když se neuvažovalo se stavbou šikmých pevnůstek typu B, ve skutečnosti jich několik bylo realizováno, a to i v oblasti I. sboru, ve kterém je jinak výskyt netypových objektů poměrně řídký.

U řopíků typu C, D a E, které mají pouze jedinou střílnu pochopitelně výškově členění realizováno nebylo.
Vloženo: 4.5.2004
Autor: Tomáš Kamenský
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)