[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 44.212.99.248 () [ Přihlásit ]

Objekty 171/47/D2Z a 48/D1Z


Používání dvou objektů D místo jedniného typu A je pomerně obvyklá záležitost v místech s velkým sklonem terénu, kde by již nebylo možné budovat běžné lomené objekty. Dva objekty D se dále používaly tam, kde linii křížil násep silnice nebo železnice (na plzeňské čáře je toto řešení vidět například u mostu v Holýšově). V úseku 171 se však můžeme setkat s řešením, které v této podobě nebylo užito nikde jinde.

Původně plánovaný objekt A-220 totiž rozevřením (či spíše sevřením) os střílen nemoh palebně navázat na sousední pevnůstky, neboť se v jeho místě linie lomila a odkláněla do prudkého svahu od toku Úterského potoka. Bylo proto rozhodnuto použít zde dva běžné objekty typu D, z nichž pravý bude působit svou zbraní směrem vzhůru, k lomenému objektu vytýčeném na hraně svahu vysoko nad ním.

Betonáž obou pevnůstek v této podobě proběhla až na počátku září 1938 a proto nebyly po předčasném ukončení prací ani zdaleka dokončeny - nepodařilo se je zřejmě ani odbednit. Zajímevé je užití zeslabené střílny v objektu č. 48, která je také zcela nepatrně vykloněna směrem vzhůru. Ačkoliv by se vzhledem k terénu mohlo zdát, že šlo o úmysl, zřejmě došlo pouze k posunutí bednění při betonáži neboť vyklonění dosahuje necelých 2°, což němelo na palebné možnosti žádný větší význam.

Oba objekty přečkaly okupaci bez většího poškození a byly dokončeny v roce 1949 v rámci stavebních úprav lehkého opevnění v okolí. Při tom byly opatřeny omítkou, izolací, kamennou rovnaninou a společným záhozem. Do šedesátých let byly na levém objektu (č. 47/D2 Z) provedena protiatomová úprava spočívající v přistavění prefabrikované chodbičky z KŽ rámů (dnes je částečně rozebrána) a jeho týl opatřen rovněž záhozem. Na obou pak byly instalovány dřevěné oplechované okenice a krycí masky, které se částečně dochovaly dodnes.

Zajímavé je, že přímo u tohoto objektu měla navazovat plánovaná opevněná příčka Kadaň - Toužim - Hradiště (Dlouhé Hradiště), která měla propojovat opevnění na Ohři s plzeňskou čárou a zčásti již byla vytýčena. Její objekty měly sledovat Úterský potok k městu Úterý, k Toužimi a odtud Doupovskými horami do oblasti jižně Kadaně, opevněné již v roce 1936. Vzhledem k potřebě urychlit výstavbu opevnění na jižní hranici byla realizace tohoto plánu odsunuta a později zřejmě zcela zrušena avšak dodnes se dochovaly archivní plány rozmístění pevnůstek v jižní části této příčky.
Vloženo: 5.5.2004
Autor: Tomáš Kamenský
Copyright ropiky.net ©1999-2023        Ochrana osobních údajú (GDPR)