[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.143.154 () [ Přihlásit ]

Opevnění v okolí Bajtavy


Autooi: Ivo Vondrovský - MUDr. Tomáš Svoboda - Tomáš Fic - Jan Lakosil - Ing. Petr Koláeek (c) 2001 - Verze: 1.0

Úsek XXIV měl za úkol bránit břeh Dunaje a obchvatu opevnění úseku VIII. Úsek XXIV je podle (2) nazýván Parkan. Úsek VIII bránil nepříteli v proniknutí za řeku Ipeľ. Úseky XXII a XXIII měly zesilovat postavení úseku VIII. Byly předsunuty před úsek VIII. Úsek XXII je podle (2) nazýván Sakáloš.

Úsek XXIV byl zadán 1938 firmě Inžesta, stav. spol.s r.o., Bratislava. V úseku XXIV bylo zadáno 31 objekt, ale žádný se nepodařilo vybetonovat. V úseku mělo být postaveno: 3x A-120, 7x A-140, 16x A-160, 3x A-180, 1x D 1 a 1x D 2. Velitelem vojenského stavebního dozoru byl škpt. pěch. Hub. Fischer. Dle (2) byly v úseku zahájeny přípravné práce. Co se však pod tímto pojmem skrývá, se nepodařilo zjistit.

Úsek VIII byl zadán 16.8.1937 firmě Inžesta, stav. spol.s r.o., Bratislava. V úseku VIII bylo zadáno a vybetonováno 75 objektů. V úseku mělo být postaveno: 8x A-120, 20x A-140, 29x A-160, 7x A-180, 2x A-200, 1xA-220, 2x B2-80, 1x B2-90, 2x B1-100, 1x D 1, 1x D 2 a 1x E. Velitelem vojenského stavebního dozoru byl por. pěch. Boh. Mevart.

Úsek XXII byl zadán 23.6.1938 firmě Inžesta, stav. spol.s r.o., Bratislava. V úseku XXII bylo zadáno 49 objektů, vybetonováno bylo 30 objektů. V úseku mělo být postaveno: 4x A-120, 22x A-140, 17x A-160, 5x A-180 a 1x B1-90. Velitelem vojenského stavebního dozoru byl škpt. pěch. Lad. Kubálek.

Úsek XXIII byl zadán 23.6.1938 firmě Arch.Fr. Pavlovský, stavitel, Bratislava. V úseku XXIII bylo zadáno 50 objektů, vybetonováno bylo 6 objektů. V úseku mělo být postaveno: 4x A-120, 20x A-140, 11x A-160, 6x A-180, 4x A-200, 2x B1-90, 1x B2-90, 1x B2-100 a 1x D 2. Velitelem vojenského stavebního dozoru byl mjr. pěch. Frant. Breber.

S mapovými podklady je značná potíž. K dispozici je (3) a (4). Bohužel (3) pokrývá prostor od Ploské hory na jih a (4) od Salky na sever. Tím v okolí Salky vzniká nepokrytý prostor. Nalezeným objektům jsou proto přiřazena pracovní čísla začínající písmenem A. Místa, kde byly nalezeny jakési stopy po objektech, ale není jistota, zda-li zde objekt skutečně stál, jsou označeny číslicí začínající písmenem X. Čísla objektů v (3) bohužel vůbec neodpovídají podkladům (2) a (4). Zřejmě se jedná o starší návrh.

Beton objektů se zdá kvalitní, ale místo štěrku byla použita oblázková frakce.

Celnice v Salce je opatřena dvěma nárožními bastiony se střílnami v opačných rozích.

Zdroje a literatura:

  1. Aron, L. a kolektiv: Československé opevnění 1935-1938. Náchod 1990.
  2. K čj. 84.157 Taj./žen. 1938. Přehled stavu prací ke dni 1.10.1938. Fond vel. Štefánik, kart. č. 32.
  3. Vondrovský I.: VII.sbor/ VIII-Bajtava/ ŘOP 305, 99 5/19 66. 16.2.38. Bajtava-Kováčov. (slepá mapka)
  4. Vondrovský I.: Situace komb. pluku 9. dne 31./X. 1938. (slepá mapka)
  5. Vondrovský I.: VII.sbor - přehled typů objektů LO-37 v úsecích. VS VII, 81.473 - kr.7, 12.9.38.
  6. Hlášení o stavbě lehkého opevnění. Velitelství Jaroslav. Čj.83.451 Taj.3.oper.1938.Vloženo: 5.5.2004
Autor: Jan Lakosil
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)