[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.238.118.27 () [ Přihlásit ]

Opevnění v okolí Velkého Krtíše


U Velkého Krtíše se zachovaly docela zajímavé pozůstatky po několika desítkách řopíků druhého postavení. Toto opevnění spadalo zřejmě pod stavební úsek XVI Dolné Strháre, který byl zadán k výstavbě 2.6.1938. Do října se zde podařilo vybudovat 40 ze 60 zadaných objektů. Úsek začínal zřejmě při silnici Velký Krtíš - Modrý Kameň a pokračoval po zalesněném úbočí kopců severně od města a dále na východ po polích mezi obce Dolné Strháre a Pôtor. Zdejší opevnění zůstalo na území Slovenského státu a proto lze jeho zánik datovat až s obdobím kolem vypuknutí povstání, kdy byly objekty zničeny německou armádou, aby nemohly být povstaleckými vojsky využity. Stejný osud postihl i sousední úseku XVII Vieska, který jsme však ještě celý neprozkoumali.

Z toho důvodu zde lze nalézt velice zajímavé pozůstatky - a to nejen v podobě několika víceméně stojících objektů, ale překvapivě se nám při jarním průzkumu podařilo v těžkém a nepřehledném terénu nalézt i několik uvolněných střílen.

Závěrem bysme chtěli poděkovat slovenským kolegům Palu Frolovi a Dušanu Liškovi za pomoc při průzkumu na naší první "mezinárodní" česko-slovenské průzkumné akci.
Vloženo: 5.5.2004
Autor: Jan Lakosil
Copyright ropiky.net ©1999-2023        Ochrana osobních údajú (GDPR)