[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.142.143 () [ Přihlásit ]

Staveniště na Jestřábím vrchu


Při terénním průzkumu úseku XXVII. nás zaujala lokalita "U bunkru", vyznačená na mapě asi dva kilometry východně. Dle archivních podkladů se tam žádný "bunkr" nacházet neměl a proto nám vrtal hlavou vznik tohoto pomístního jména. Na uvedené lokalitě jsme sice žádný skutečný objekt opevnění nenalezli, avšak nacházejí se zde velice zajímavé trosky, které dle našeho soudu pouchází od zařízení staveniště firmy Ing. Schmalz. Jedná se zejména o rozměrnou betonovou (?) kruhovou nádrž na vodu (viz další fotografie), které je zvnějšku tepelně izolována a proto by v ní bylo možno přechovávat vodu pro betonáž objektů i v případě mrazů, které zde v noci hrozí již od počátku podzimu (úsek byl zadán 2. září). Celek byl obestavěn jakýmsi přístřeškem, jehož trosky jsou rozesety po okolí. bohužel nevlastnímě nějaké podrobnější archivní údaje a nemáme ani informace od pamětníků, které by naší domněnku potvrdili, či vyvrátili.
Vloženo: 5.5.2004
Autor: Tomáš Kamenský
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)