[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.215.16.238 () [ Přihlásit ]

Lehké kulometné pevnůstky Sovětské armády


V nedávné době se na stránkách www.fortification.ru objevily zajímavé dokumenty k bojovým objektům používaným sovětskou armádou od padesátých let. Poválečné opevnění v Československu zcela samozřejmě nevznikalo izolovaně od podobné výstavby v sousedních zemích, především právě v Sovětském svazu, jehož vojenská doktrína byla pro orientaci naší armády zcela směrodatná.

Kromě širokého spektra ocelových štítů a věžiček či výklopných stanovišť je zde popsáno i několik zajímavých prefabrikovaných objektů, velice podobným našim typům BOSO a UPO.

Nejstarším popsaným objektem je pevnůstka T-1 z poloviny padesátých let, kterou tvoří železobetonová skruž o vnitřní světlosti 160 cm, opatřená dřevěným stolkem pro těžký kulomet СГМ (i v naší armádě používaný vz. 43 - Gorjunov). Objekt byl uzavřen lehkými dřevěnými dveřmi chráněnými prefabrikovanou vstupní chodbičkou (ovšem z rozměrnějších prefabrikátů než jsou naše známé rámy KŽ).

Poměrně mladšími objekty jsou typy SPS, zaváděné pravděpodobně během šedesátých let.

První z nich je lehký kulometný objekt (сборноепулеметноесооружение)СПС-2М (SPS-2M) sestávala ze železobetonových prefabrikátů válcového tvaru, opatřených jednou střílnou v ose a dvěmi po stranách, které však mohly být zasypány dle konkrétního palebného úkolu.V hlavní střílně byl umístěn nástěnný střelecký úchytНПС (NPS) s loketními opěrkami a u bočních střílen pouze úchyt bez opěrek. Pro uchycení universálního kulometu ПКС(což je universální kulomet PK v těžké modifikaci, opatřený trojnožkou a zásobování z pásu) nebo ПКСМ (veze odlišující se jiným typem trojnožky) patřilo do sestavy speciální rameno (lafeta) připevňované k úchytu. Vchod do objektu chránily tlakotěsné dveřeДЗГМ (DZGM) o rozměrech 50x100 mm.

Obdobným objektem je pevnůstka СПС-4 (SPS-4), upravená pro lafetování velkorážného kulometu НСВ (NSV). Prefabrikát měl pouze jedinou střílnu v ose, vybavenou jednoduchou konzolou pro uchycení zbraně s ocelovým uzávěrem a štítem. Místo konzoly mohla být umístěna lafetaНПС (NPS) pro použití kulometů ПК (PK) neboРПК (RPK). Vchod byl chráněn obdobnými dveřmi jako v případě objektu SPS-2M.

Zcela jinou konstrukci představuje typ СПС-3М (SPS-3M) určená prodvě zbraně ПКС (PKS) nebo ПКСМ (PKSM), která byla sestavována z plochých prefabrikovaných panelů do tvaru takzvané "skříňové" konstrukce. Sestava měla celkem pět střílen,ze kterých byly obvykle dvě zakryty a zasypány v závislosti na požadovaném palebném úkolu. K objektu příslušely dvě lafety s loketními opěrkami a jedna bez.

Zatím mi není známo, že by se nějaká z těchto pevnůstek nacházela na našem území. Jejich nalezení v některém z vojenských prostorů užívaných do počátku devadesátých let je však poměrně pravděpodobné.

Zdroje a literatura:

  1. http://www.fortification.ru/articles/spsVloženo: 1.9.2004
Autor: Tomáš Kamenský
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)