[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.146.28 () [ Přihlásit ]

Bojovali jsme u Lenory


Předem těchto pár řádek musím upozornit ty čtenáře, kteří čekají,žeseníže bude dopodrobna popisovat boj plný vystřílených nábojnic a štěkotu kulometů, že tento boj se odehrával pouze za účasti polních lopatek apalice a že zde kupodivu netekla téměř žádná krev.

Mnozí z vás při svých toulkách po opevnění možná dorazili i do malebné šumavské vesnice zvané Lenora. Ves je obklopena lehkým opevněním vz. 37. První sled prochází pod obcí kolem řeky Vltavy a druhý po stráních nad obcí. A právě jeden z objektůprvního sledu se stal hned dvakrát svědkem nelítostného boje. Jde o objekt typu A pod místní samoobsluhou a hlavní silnicí nedaleko od nádraží. Na objektu by nebylo nic neobvyklého, kdyby se v okolí kdysi dávno neprováděly stavební úpravy díky nímž byl objekt kompletně zasypán z týlové strany.

Tohoto jevu si nezávisle na sobě povšimlo několik nadšenců z jižních Čech a jelikož jejich bunkrologické duše byly velmi zvědavé,nasedlijednoho dne do automobilu a vyrazili směr Lenora. Vyzbrojeni polními lopatkami, počali pod rouškou přicházející tmy kopat. Po dlouhém dohadování, kde začnou kopat, nakonec zvítězil návrh kopat u týlové stěny a zjistit zda má objekt vůbec prefabrikaci. Bohužel objekt je zesílen a tak se podařilonajít odpověď na tuto otázku až zhruba 170 cm podpovrchem, kde byla nalezena již zmiňovaná prefabrikace. To bohužel znamenalo konec první výpravy a degustaci místního piva spojenou s debatou o kolikmetrů vedle se bude kopat příště…

Následoval měsíc klidu, během kterého převládaly obavy, ženěkteří domorodci budou rychlejší a dostanou se do bunkru dříve.

Naštěstí se tak nestalo a proto se mohla uskutečnit druhá výprava. Mohlo se začít kopat již brzy odpoledne, neboť na první výpravě sezjistilo, že místní lidé jsou neškodní a mají jiné starosti než pátrat po tom kdo jim kope obecní hlínu. Tentokrát se kopalo o dva metry dále do týlu, aby někde pod povrchem byl nalezen pokud možno konec prefabrikace přikrytý deskami, které se dají již lehce prorazit palicí. Pod dvou hodinách kopání nachází jeden z kopáčů v hloubce přibližně 180 cm hranu prefabrikace. Naštěstí je shora obloženakameny. Po jejich vyjmutí se nad deskou tvoří dutina, díky níž se dá rychleji odstraňovat vrstva zeminy bránící vyjmutí desky. Když je odkrytá část desky dostatečně velká, přichází ke slovu palice, díky nížje nekvalitní beton během pár úderů zničen. Armatura je také řídká a tak po prohnutí 3 prutůarmatury je konečně možno podívat se do útrob pevnůstky.

První překvapení čeká hned po vstupu do prefabrikace. Nenarazili jsme na konec prefabrikace,ale na její zlom. Pravý vchod do prefabrikace se tedy nachází u pravé střílny-dochován zůstal žebříček a protitlaké dveře. Vstupní chodbička samotnépevnůstky je zatopená, vnitřek naštěstí ne.

V pravé střelecké místnosti nás čeká malé zklamání. Střelecký stolek tu sice je,ale totálněztrouchnivělý.Zato druhá místnost stojí za to. Střelecký stolek je krásně dochovaný a navíc jsou zde o stěnu opřeny dva periskopy - Srb a Štys a druhý Optikotechna. Ve spojovací chodbičce se dochoval předválečnýventilátor, bohužel bez kliky. V obou střeleckých místnostech se nachází torza strakonických lafet, přesněji protizávaží s lanky.

Kvůli utajení celé akce je objekt opuštěn a pracovní skupina se přesunuje do hostince, který je jen přes cestu.Po těžké práci si dávají zasloužený zlatavý mok. Kontrolují z terasy zda někdo nevybírá kryt za ně a čekají na šero, aby mohly v klidu přenést vybavení do automobilů a nenápadně zmizet.

Konečně se začíná šeřit. Nejprve musí být rozšířen vstup do objektu, aby prošel na světlo světa střelecký stolek.Po pár úderech palicí padá deska ze stropu prefabrikace na podlahu poválečného vstupu a nic již nebrání vyčištění objektu od přebytečného vybavení.

Po necelé hodině je již bunkr vyklizen. Pro ty kteří si myslí, že jsme jim tam něco nechali jen dodávám, že pro další skupiny zůstal na místě jen jižzmiňovaný ztrouchnivělý stolek.

Nyní se užvšechen materiál z objektu podrobně zkoumá a čeká jej postupná rekonstrukce a opětovné usazení v některém z muzeí lehkého opevnění.
Vloženo: 7.9.2004
Autor: Pavel Hromádka
Copyright ropiky.net ©1999-2022        Ochrana osobních údajú (GDPR)