[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 44.197.198.214 () [ Přihlásit ]

Podstavce pro radiolokátory Würzburg Riese


Čas od času mi dojde e-mailem fotografie "záhadného" objektu, o kterém se dozvím informace že se jedná o betonový základ pro otočné kulometné hnízdo, protiletadlový kanón, objekt tankovou věž či jiné "zaručené" údaje, někdy i potvrzené výpovědí pamětníka. Na fotografii je vždy vidět šestiuhelníkový betonový blok zužující se směrem vzhůru, uprostřed dutý, opatřený několika otvory v podobě vstupu a někdy i s vyčnívajícími ocelovými pruty kolem dokola. Aniž bych chtěl snižovat informace získané odchytem a výslechem domorodců v lokalitě výskytu nějakého objektu neznámého původu, musím bohužel podobné představy odkázat do říše bájí.

Mnohdy se "zaručené" informace shodují se skutečností pouze s faktem, že tento objekt byl vybudován během války. Nejde však v žádném případě o bojové stanoviště, nýbrž o podstavec (základ) pro instalaci radiolokátoru FuMG 65 s krycím jménem Würzburg Riese, který byl jednou ze součástí systému protivzdušné obrany Říše ve druhé polovině války. Dominantní součástí tohoto zařízení byla parabolická anténa o průměru 7,5 metru osazená na dvou čepech umožňujících pohyb ve vertikálním směru. Tato anténa pak spolu s kabinou operátorů tvořila celek umístěný na ozubeném věnci umožňující otáčení i ve směru horizontálním. K přesnému osazení celého zařízení sloužil právě onen záhadný betonový sokl k němuž se pomocí několika zabetonovaných svorníků připevňovala pevná část základového prstence. Skrz otvory ve stěnách byly pod základnu přivedeny svazky napájecích a spojovacích kabelů procházejících plošinou v jejím středu tak, aby se při otáčení nekroutily.

Fámám o bojovém určení soklu nahrává fakt, že bývá situován na místech s dobrým výhledem, neboť radiolokátor používající vlny decimetrové frekvence nesměl mít v okolí žádné pevné překážky, které by stínili, či vytvářely falešné odrazy.

Pokud je mi známo, dochovalo se u nás těchto objektů řádově kolem desítky. Konkrétně znám umístění tří objektů kolem Plzně, dvou u letiště v Mariánských Lázních a nedaleko silnice u Starého Města pod Landštejnem. Na internetu lze pak dohledat fotografie dvou objektů u Miroticobjektu v Krakovanech u Týnce nad Labem a několika obdobných staveb v zahraničí - apříklad na Atlantickém valu či v Norsku. Originální antény dvou radiolokátoru FuMG 65 - ovšem s novou elektronikou, jsou k shlédnutí v Ondřejovské hvězdárně a na další (pokud mě nešálil zrak a jedná se o tentýž typ) jsem před několika lety náhodou narazil při průzkumu Liběchovské příčky nad Nedamovem u Dubé.

Pro úplnost nutno dodat, že tyto typy radiolokátorů byly využívány i v rámci poválečné armády a to pod označením RZ-IV. Vyřazeny byly až v průběhu padesátých let, kdy je nahradil modernější sovětské typy řady "P". Není tedy zcela vyloučeno, že některé podstavce mohou pocházet až z poválečných let.

Zdroje a literatura:

  1. http://mujweb.atlas.cz/zabava/blazek/Tapir
  2. http://www.kolin.cz/militaryclub/radary.htmVloženo: 10.9.2004
Autor: Tomáš Kamenský
Copyright ropiky.net ©1999-2022        Ochrana osobních údajú (GDPR)