[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 44.222.104.206 () [ Přihlásit ]

Střelecké plánky na lafetách


Jak je všeobecně známo, každá lafeta v LO byla vybavena mapou pro zajištěnou střelbu. Málokdo však měl možnost seznámit se s dobovým střeleckým náčrtem a jelikož se i na diskuzi objevily dotazy k této problematice, pokusím se k tomuto napsat pár řádků.

Předně je třeba upozornit,že lafety byly montovány v r. 38 pouze do střílen se střelbou na vzdálenost 300 m a výše, nebo tam,kde byly palby LO zvlášt důležité. Střelecké náčrty tehdy vypracovával k tomuto účelu přidělený poddůstojník nebo aspirant co nejdříve po montáži lafety do objektu. Běžné body se asi zanášely prostým zaměřením na cíl (s hledím nastaveným na příslušnou vzdálenost), důležité záměrné body se zaměřovaly zastřílením tzv. zástřelným střelivem. Jelikož všechny kulomety uvažované v LO používaly stejné druhy střeliva (dnešní 8x57), bylo možno náčrtek použít pro jakoukoliv zbraň.

Dobové náčrtky se dochovaly pouze na některých mapách lafet vz. 37, které byly v 40. a 50. letech montovány do objektů na jižní Moravě a Slovensku. Většinou byly po válce přetřeny novým lakem, takže objevení a obnovení starého náčrtku je dosti komplikované (např. na K S-5 měly mnoho let v expozici lafetu s naprosto unikátním náčrtem - aniž by o tom měli tušení, neboť nikoho z provozovatelů nenapadlo strhnout nový nátěr). Jak tedy vlastní střelecký náčrt vypadal?

Byl proveden většinou modrou inkoustovou tužkou přímo na bílý lak desky, používala se však i černá tuš nebo obyčejná tužka. Na mapě byly vykresleny všechny silnice, stromy, keře, stohy, potůčky a stavení. Objekty zanešené na mapu byly odkazem svislou čarou v horní části popsány i s udáním vzdálenosti. Na mapkách tak bylo např: "telegrafní tyče č. 1 - 10", "levý okraj stavení 300m", stoh slámy 500m", "potok 200 - 400m" apod. Důležité body (sousední řopíky apod.) byly označeny odlišnou barvou - červenou. Navíc byly přesně označeny křížem a tabulkou s údaji o objektu - vzdálenost, číslo objektu a údaje v dílcích o střelbě na objekt a nejbližší okolí.

Na výše zmíněné mapě z muzea K S-5 byl nalezen náčrtek, kde byly navíc vypsány signály, které se mají použít v případě jednotlivých útoků na linii (barvy raket apod.). Jako zajímavost lze uvést, že slovo tamtéž uvedené slovo Sygnály u tabulky bylo později opraveno na Signály.

Poválečné náčrtky z 50.let většinou byly velmi zjednodušené a většinou bylo zakresleno jen několik bodů (věž kostela, signálka, strážní věže, vzdálenost k hospodě atd.). Samozřejmě nechyběly ani poznámky, kolik dní zbývá do civilu.

Náčrtky na lafetách UL1 se v LO neprováděly (dle předpisu až při obsazení), pouze u jednoho palebného objektu u Tachova se jednoduchý plánek dochoval.

Na snímcích dole je zachycen autorem vypracovaný střelecký náčrt pro řopík s výstřelem do údolí u Prachatic. V horní části částečně patrná známá rozhledna na Libíně.

Zdroje a literatura:

  1. střelecké náčrtky nalezené při průzkumu LO v letech 1996 - 2000Vloženo: 4.11.2004
Autor: Jan Lakosil
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)