[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.146.28 () [ Přihlásit ]

Kopali jsme na Liběchovce


Když jsme při průzkumu úseku Q2 18. ledna letošního roku objevili zasněženou skořápku objektu č.234 A-120N lp, vznikl nápad uskutečnit akci na její očištění. Důvodem nebyl ani tak fakt jejího stavu, jako spíše značná unikátnost lomeného objektu na Liběchovické příčce. Během roku se ale stále nalézaly důvody, proč tuto akci odložit-nejdříve potenciální setkání s divočáky s mladými, potom bylo moc zeleně atd. Nakonec ale začal tvrdě tlačit Dan a tak jsme po týdenním odkladu vyrazili. Počasí bylo slušné, docela chladno, ale hlavně nic nepadalo. Naše výbava nebyla nijak impozantní-dvě polní lopatky a sekerka. Předpokládali jsme ale v podstatě jen očištění desky.

Již první obhlídka ukázala, že skořápka je dost rozvalená. Tlak zeminy vyvrátil víc než polovinu stěny mezi oběma úrovněmi podlah a také větší část u čelní stěny v horní části. Nejdřív jsme zlikvidovali břízky rostoucí na skořápce a také "fotografické průseky". Pak už přišly ke slovu polní lopatky. Brzy jsme došli k závěru, že očistit obvod je nad naše technické i fyzické možnosti, protože týl je značně zavalen. Při vyklízení levé - horní - části se ukázalo, že velká část betonu "podlahy" vzala za své. Podařilo se zde vyčistit zašpičatělý výstupek na rohu týlové a boční stěny a také z roviny vystupující zbytky uražených betonových pilířků. Stejný pozůstatek byl rovněž ve spodní části u týlové stěny. Dva uražené pilířky byly pak také vykopány. Spodní část se zachovala lépe. Beton je sice místy popraskaný, ale jinak odolal.

Nakonec jsme se po neúnavném odhazování kamení a hlíny propletené desítkami metrů kořenů dopracovali k půdorysnému tvaru. Při jeho obhlídce jsme došli k závěru, že se jedná o půdorysný tvar vnitřních prostor a pro stěny musí být někde hlouběji další základ. Proto jsem začal kutat v rohu mezi pravou boční a čelní stěnou. Po vyčištění se na místě čelní stěny u pravé místnosti neobjevil souvislý základ v celé délce, ale jen jakýsi pilíř. Stejný jsem pak odkopal i před boční stěnou.

I když se nám nepodařilo odkrytí celé skořápky, mohli jsme z vyčištěné části udělat několik závěrů. Předně půdorys skořápky odpovídá půdorysu vnitřních prostor. Nebyla vybetonována zešikmená část v místě schodiště. Obvodové stěny neměly souvislý základ, ale jen pilíře v určitých vzdálenostech od sebe po obvodu. Prokazatelně jsou na rohu čelní a pravé boční stěny, pod čelní stěnou v místě lomení a stejnou funkci měl plnit i zašpičatělý výstupek v levém zadním rohu.

Když jsme na závěr obhlíželi své dílo, byli jsme sami se sebou spokojeni. Příště si ale vezmeme raději pořádnou lopatu a krumpáč.
Vloženo: 15.11.2004
Autor: Libor Martinů
Copyright ropiky.net ©1999-2022        Ochrana osobních údajú (GDPR)