[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 44.222.104.206 () [ Přihlásit ]

Pancéřové dveře řopíku s diamanťákem


No, jak jsem už zmínil, řopík s diamanťákem je opravdu rarita k pohledání. Teď se teda konkrétně zmíním o rámu dveří, který se opět netýká jen tohoto objektu, ale zase i jeho souseda (obj. č. 59).

(Takže když už jsem zmiňoval raritky tohoto objektu v jiném článečku, ještě chci zmínit jednu - a to výdřevu. V době, kdy výdřeva v objektu ještě byla, byly na ní jednak jakési poznámky tužkou, ale především po stranách levé střílny byly v bednění na vnitřním líci vydlabané různé důlky - podle mě se jednalo o místa, kde lafeta narážela do bednění a tak muselo kousek dřeva ven, aby byl umožněn plný pohyb v odměru lafety (zbraně). Bohužel nemám fotodokumentaci, a tak se přece jen můžu mýlit. Navíc tuto domněnku může snadno potvrdit či vyvrátit ten, kdo zkoušel s lafetou pohybovat v objektu s výdřevou. Možná by to mohl být zajímavý tip pro zkoušku v praxi. Důležité je, zda střílna lícuje vnitřní částí rámu s výdřevou, nebo je ještě "zapuštěná" - po staru; a podle fotky se domnívám, že tahle střílna zapuštěná byla a s bedněním nelícovala... Pozor: jde pouze o moje hypotézy a musel bych si to znovu prohlédnout, abych tady neplácal nesmysly.)

Ale zpět k diamanťákovému řopíku. Když si tento objekt měřil Bohuslav Fred Kachlík, detailista každým coulem, neunikla mu skutečnost, že v tomto objektu (a u jeho souseda, jak již bylo zmíněno) jsou instalována futra opačná. Proč, to asi nikdo neví. V úvahu připadá spíše špatná dodávka než nějaký záměr. No a protože jsem našel i fotku těch původních dvěří (které byly již odjakživa poškozené), přikládám i todle. Jen neumím "pověsit na web" fotky na výšku, tak natočte hlavy prosím malinko vlevo.... (sorry)
Vloženo: 27.3.2005
Autor: Tomáš Svoboda
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)