[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 44.197.198.214 () [ Přihlásit ]

Poválečné pozorovatelny českých a moravských měst


Najdete je téměř v každém větším městě. Stačí vylézt na dominantní vrch, ze kterého je rozhled do okolí, ještě lépe na nějakou důležitou továrnu, a určitě je tam najdete. O čem že to mluvím? O pozorovatelnách. Tedy o nebojových objektech sloužících pouze k sledování prostoru skrz průzory. Některé z nich na našem uzemí zanechali Němci při jejich „hostování“ během 2. světové války. Další postavila naše armáda v 50. letech při přípravě uzemí na obranu proti imperialistickému agresorovi. Většinou bývá problém s časovým určením jejich výstavby, neboť není žádné přesné určující vodítko a většina bývá získávána přímo v terénu. Dnes pojednáme o jednom klasickém typu objektu, který se v různých obměnách vyskytuje téměř všude, přesně v duchu první věty tohoto článku – betonová pozorovatelna s velkými obdélníkovými průzory (fota a výkres typických představitelů těchto objektů jsou přiloženy k článku).

Podle našich poznatků se se vší pravděpodobností jedná o poválečnou výstavbu, často nesprávně datovanou do období 2. světové války („německý Luftchutz“). Pro toto tvrzení existuje několik důkazů:

· poválečný archivní materiál, který evidoval všechny německé objekty na našem uzemí, se o těchto pozorovatelnách nezmiňuje

· v případě olomouckých pozorovatelen u obou fortů stály původně německé objekty z konce války. Na jejich místě však jsou pouze pozorovatelny, takže je možné předpokládat pozdější výstavbu

· pamětníci v Kralupech nad Vltavou a Zlíně potvrdili jejich stavbu v 50. letech

· materiál použitý na objektu v Přerově je poválečný (heraklitové desky)

Naproti tomu důkazů podporující teorii válečných staveb je poměrně málo, dá se říci že pouze jediný pamětník v Brně tvrdí, že si pamatuje jak se na stavbě během války šmelilo s cementem. Je ovšem otázkou na kolik můžeme tomuto tvrzení věřit, vždyť od pamětníků jsme toho už slyšeli tolik… Žádné archivní podklady potvrzující jednu nebo druhou teorii zatím nebyly nalezeny.

Co se týká stavebního provedení, je velmi rozmanité – objekt může tvořit samostatná místnost (Prostějov), pozorovatelna s týlovou místností (Olomouc, Brno) nebo dokonce pozorovatelna se systémem přístupových chodeb a místností (Přerov). Vlastní pozorovatelna může mít čtvercový nebo kruhový půdorys, většinou se třemi průzory. Ty mohou být svařované plechové či betonové s plechovou vložkou či jen betonové. Zdá se, že v jedné lokalitě se vždy nachází pouze jeden typ pozorovatelen. Obecně se dá také očekávat kombinace pozorovatelny s různými druhy krytů. Existují samozřejmě i atypické varianty (Vír).

Vchody jsou také odlišné. Může se jednat buď o klasické dveře v zadní nebo boční stěně, další možností je malý průlez pod jedním z průzorů; vždy však jsou kryté tlakovým uzávěrem.

Následuje zatím zcela jistě neúplný seznam zatím nalezených objektů. Přivítáme jakékoliv další zprávy, ať už zpřesňující informace u uvedených objektů, nebo i tipy na nové pozorovatelny. Seznam je řazen abecedně podle názvu lokality, v závorce je uveden autor daných informací. (Pozn.: musím upozornit, že někteří pánové, jejichž jména jsou uvedena v závorkách, zatím nejsou obeznámeni s vystavením jejich materiálu na těchto stránkách, což v nejbližší době napravím.)

Adamov (František Patermann)

1. Adamov

Brno (členové Klubu historického vojenství Brno)

2. Bílá hora

3. Hády

4. Královo pole

5. Kamenná kolonie

6. Tomkovo náměstí

7. Židenice

Kolín (Jiří Dibelka)

8. kóta 234,9 m. n. m. u obce Polepy

9. na Vinici

10. západní strana města u bývalého vodojemu

11. Kosmonosy (Radek Cincibus)

Kralupy nad Vltavou (Petr Lenfeld)

– pamětník potvrzuje, že se stavěly v 50. letech

12. vrch Hostibejk – kulatá

13. ve skále u Jeronýmova náměstí – kulatá

14. vrchol stoupání silnice Kralupy – Minice (totožné s Chvateruby u silnice Kralupy – dálnice na Prahu?)

15. nad 2. tunelem od Kralup na Dořákově stezce do Nelahozevsi (totožé s kopec JV od Kaučuku – silnice Kralupy – dálnice na Prahu?)

Olomouc (Jiří Vaněček)

16. pozorovatelna u fortu č. XI

17. pozorovatelna u fortu č. XVII

18. pozorovatelna na Sv. Kopečku

Plzeň (Tomáš Kamenský)

19. Mikulka

20. Lobzy - Letná

Praha (Petr Lenfeld)

21. Parukářka (Žižkov)

Prostějov (Roman Sedláček)

22. pozorovatelna severní

23. pozorovatelna jižní

Přerov (Jiří Vaněček)

24. pozorovatelna na kótě Švédské šance

Příbram (Petr Lenfeld)

25. Svatá hora

26. vrcholek nad teplárnou/ podnikem ZAT (nad Obecnickou ulicí)

Třinec (Lubomír Hladík)

27. Vendryně

Vír (Jiří Vaněček)

28. hráz horní přehrady – atypická pozorovatelna podobná třístřílnovému LO vz. 36 se vstupem z boku s charakteristickými průzory

Zdroje a literatura:

  1. materiál pana Jiřího Dibelky a jeho stránka http://www.kolin.cz/militaryclub/pozorovatelny.htm (pdibelka@jmkapa.cz)
  2. podklady pana Petra Lenfelda (Lenfeldp@kochInd.com )
  3. vlastní průzkum v terénu prováděný v letech 2000 - 2003
  4. BOING – občasník KHV BrnoVloženo: 19.4.2005
Autor: Jiří Vaněček
Copyright ropiky.net ©1999-2022        Ochrana osobních údajú (GDPR)