[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.215.16.238 () [ Přihlásit ]

Palebné objekty KŽ-1 (POK)


Jedná se o základní kulometnou pevnůstku vyvinutou ze starších zděných kamenobetonových objektů. Je koncipována jako prefabrikovaná se srubovou konstrukcí. Hmotnost jednotlivých dílů je volena tak, aby ji bylo možno postavit bez použití mechanizace. Objekty KŽ-1 byly stavěny zásadně jako jednostřílnové s rozměrem střelecké místnosti 180x180 cm a světlou výškou 200 cm. Vchod do pevnůstky byl řešen nejčastěji v jedné z bočních stěn a samozřejmostí byla i přístupová chodbička z KŽ rámů (možná stavěna k objektům dodatečně).

Objekty KŽ-1 budované v letech 1955 – 1958 jsou opatřeny tzv. velkou střílnou, objekty stavěné v roce 1959 mají již malý střílnový prefabrikát, který umožňoval uchytit pomocí desky lafetu UL1. Střílna byla dále zesílena tzv. střílnovou nástavbou, která byla používána v několika variantách. Objekt byl samozřejmě kryt kamennou rovnaninou a nadkryt zeminou, která spolu se železobetonem zaručovala snížení radiace.

Vybavení POKů bylo skromné: lafeta UL1 sloužila k uchycení kulometu, v truhlíku pod střílnou bylo uloženo příslušenství. K úpravě terénu sloužilo pohotostní nářadí pověšené na stěně. Objekt nebyl vybaven žádnou ventilací, avšak bylo jej možno uzavřít protitlakovými dveřmi.

POKy byly stavěny v rámci PS i armády, celkově bylo k obraně aktivováno zhruba 800 kulometných pevnůstek na čáře Nové Hrady – Aš. Stavěny byly jak pro čelní, tak i pro kosé či boční palby. Lze se setkat i s objekty střílejícími do týlu. V současné době je většina pevnůstek vyklizených a opuštěných. Např. na Šumavě však jsou mnohé objekty umístěné v bývalém zakázaném pásmu před ŽTS doposud kompletně vybaveny. Fotografie některých z nich můžete vidět níže, lze si tak lépe získat představu o koncepci a současném stavu objektů POK.
Vloženo: 18.5.2005
Autor: Jan Lakosil
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)