[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.215.16.238 () [ Přihlásit ]

Alternativní využití prasečích ocásků


Jak je z obrázků níže umísěných patrno, bylo možno využít ocelové kolíky protipěchotních překážek i k jiným než vysloveně vojenským účelům. ŘOP doporučovalo, aby VSD ušetřil ze stavby vždy dva ocásky pro každý objekt, které si měla osádka zakopat u ohniště v týlu linie. Tyto pak byly využívány jako držáky špekáčků opékaných na ohništi. S výhodou byly používány tříoké, které umožňovaly více výškových poloh nad ohništěm. V případě rožnění kuřete nebo prasete se protáhl mezi patřičnými oky přebytečný armovací drát z výstavby, na kterém byla opékaná libůstka napíchnuta a bylo s ní možno jednoduše otáčet :-)
Vloženo: 1.6.2005
Autor: Jan Lakosil
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)