[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 44.222.104.206 () [ Přihlásit ]

Čeho si všímat při průzkumu interiéru řopíku?


Vnitřek nereaktivovaného objektu LO vz. 37 vypovídá o mnoha skutečnostech, lze z něho zjistit stav vybavenosti v roce 38, stupeň úprav v poválečné době apod. Na následujících řádcích jsou uvedeny některé charakteristické prvky, které napovídají o stavu LO v letech minulých. Zaměřím se pouze na poválečně neupravené řopíky, u reaktivovaných linií je tato problematika poněkud komplikovanější.

- 2 zabetonované šrouby M14 v kapse nad střílnou svědčí o instalaci lafety vz. 37 v roce 1938. O instalaci lafety mohou napovědět i vyjmuté špalíky ze spodního oka střílny a obou otvorů pro uchycení odměrového segmentu. Pokud se v objektu dochovala výdřeva, bývají často vysekány vedle střílen svislé drážky pro mapu lafety, aby bylo možno použít obou krajních odměrů v maximální míře.

- o instalaci závěsu na lehký kulomet může svědčit vyjmutý nebo usekaný špalík ve spodním oku střílny a dřevem ucpané otvory ve pro šrouby odměrného segmentu lafety. Nejspolehlivěším vodítkem jsou však tři páry děr o průměru cca. 6mm vyvrtané v roztečí 69 – 70 cm pod střílnou, které svědčí o instalaci podpěrného pultu, který byl dodáván společně se závěsem LK 26. Nutností je však zachovaná výdřeva. Závěs mohl být ještě v roce 1938 nahrazen lafetou vz. 37.

- provrtané konzoly ventilátoru svědčí o instalaci větráku, v roce 1938 se prováděly jeden nebo dva páry otvorů. Pokud je jich v konzolách víc, nacházíte se v poválečně reaktivovaném objektu nebo si po válce někdo z nudy provrtával konzoly :-) Ve většině případů jsou i zabetonovány šrouby pro lapače zplodin, pokud jsou konzoly ventilátoru provrtány.

- o instalovaných lapačích zplodin by měly svědčit zabetonované kotevní šrouby ve stěnách a stropu

- sklopný stolek byl v objektu nainstalován, pokud najdete v ose nad žlábkem pro chlazení hlavní nebo i jinde dva páry otvorů přibližně v rozteči cca. 40 cm. Podmínkou je tedy opět zachovaná výdřeva.

- mřížové dveře vz. 37 byly v roce 1937 osazeny, pokud jsou v objektu zabetonovány příslušné závěsy, ložiska a nárazníky, příp. pokud je boční závěs odříznut a patní ložisko vysekáno (poválečná úprava)

- pancéřové dveře byly v roce 1938 pravděpodobně osazeny, pokud jsou v objektu zazděny zárubně (platí pouze pro nereaktivované objekty). O byvší přítomnosti pancéřových dveří svědčí i např. rýhy v omítce po jazýčku dosického zámku dveří R-239.

- o přítomnosti závěsu periskopu může svědčit i ošoupaný nebo úmyslně oškrábaný nátěr na vodící liště periskopické trubice ve spodní části nebo jeho přítomnost mohou popřít zbytky betonu tamtéž bránící otáčení periskopu. Na tyto indicie ale nelze příliš spoléhat.

- zabetonovaný závěsný hřeb nádržky na vodu by teoreticky ukazoval na její umístění v roce 1938, ale zdá se, že čepy se někde zazdívaly bez ohledu, zda nádržka v objektu bude či ne.
Vloženo: 8.6.2005
Autor: Jan Lakosil
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)