[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.215.16.238 () [ Přihlásit ]

Německé číslování objektů na JM


S čísly ŘOP a VEČ přidělovanými objektům LO se setkal již asi každý čtenář těchto stránek. Poněkud neznámou kapitolou jsou však čísla objektů, která řopíkům a 36-kám na jižní Moravě přidělila pečlivá německá Wehrmacht v době okupace. Z mně dostupných podkladů se zdá, že ne všechny objekty obdržely evidenční číslo, resp. zřejmě nebyly označeny číslem napsaným na objektu. Německé označení se sestávalo z kombinace písmena a arabských číslic, přibližné rozdělení v terénu vypadalo takto:

A-207 až A-306: Kadolec – Rancířov

B-1 až B-99: Rancířov – Podhradí nad Dyjí

C-1 až C-74: Podhradí – Podmolí

D1-1 až D1-135: Podmolí - Hevlín

316E až 40E: Hevlín – Břeclav

Němci si zevidovali a očíslovali samozřejmě krom zmíněné jižní Moravy i objekty v jiných částech tehdejších Sudet či Protektorátu. Nakonec na mnohých objektech jsou německá čísla dosud patrná a pozorný bunkrolog je jistě již zaregistroval. Na popisované jižní Moravě jsou provedena např. okrovou barvou a mnohde jsou lépe patrná než současná VEČ.

V souvislosti s tímto mne napadá, jakou zkratkou bysme mohli označovat německá čísla. Napadají mne samé zajímavé (až lehce zavádějící :-) zkratky:

WEČ (evidenční číslo Wehrmachtu)

NIČ (německé identifikační číslo)

DIN (deutsche Identifikationsnummer)

DEN (deutsche Evidenznummer)

Nakonec několik fotografií z okolí Podhradí nad Dyjí.
Vloženo: 10.6.2005
Autor: Jan Lakosil
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)