[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.142.143 () [ Přihlásit ]

Improvizovaný střelecký stolek v LO vz.37


Pevnostní muzeum v Karlštejně vítá své návštěvníky již od dubna roku 2003. V témže roce byla důkladněji prozkoumána zachovalá vnitřní výdřeva( mimochodem úplně tmavé barvy) a byla zjištěna pro nás velice zajímavá skutečnost. Mimo různých číselných popisků na výdřevě, byly pod střílnou nalezeny stopy otlačení po uchycení střeleckého stolku. Spolu s neprořezanými závity ve střílně nás to utvrdilo v názoru, že zde nebyla nikdy nainstalována lafeta, ale uchycení LK vz.26 bylo řešeno pouze improvizovaným závěsem a místo střelecké lavice tu byl „ pouze“ střelecký stolek.

Myšlenka uvést objekt do pravděpodobného stavu z roku 1938 vznikla už v srpnu 2004, ale až po skončení sezóny v listopadu se přikročilo k pracem. Byla tedy odmontována strakonická lafeta vz.38, odneseno její příslušenství a vystěhována střelecká lavice.

Prvním úkolem bylo sehnat plánek originálu střeleckého stolku. Naštěstí nám je poskytl jeden z kolegů a tak se mohlo začít. Museli se vyměřit přesné rozteče mezi původními otvory po vrutech.

Shánění samotného materiálu nebylo složité. Bylo zapotřebí několik prken, cca 2 cm tloušťky, které v konečné fázi dávaly rozměry desky celého stolku 1,5 x 0,5 m. Nutno podotknout, poněvadž jsem tak trošku technický antitalent, tak veškeré práce provedl kolega Martin Nič z berounského éčka.

Zhotovenou desku stolku bylo nutné namořit, čímž deska získala i stejně tmavý odstín jako výdřeva. Proti vlhkosti byla prkna ošetřena napouštěcí fermeží. V pořadí byla výroba držáků, které byly vyrobeny naohýbáním a svařením plocháčů.

Další práce už probíhaly v objektu samotném. Bylo potřeba přesně podle autentických děr po vrutech vyvrtat otvory na držácích stolku. Vyplnily se naše obavy o narušené výdřevě na pravé straně pod střílnou. Zatímco na straně levé je výdřeva v perfektním stavu, strana pravá je velice narušená a zde je uchycení stolku na dobré vůli. Přesto se stolek podařilo uchytit a v autentickém interiéru vypadá velice dobře, což můžete posoudit i na přiložených fotografiích.

V podstatě Malé pevnostní muzeum Karlštejn je jedno z mála pevnostních muzeí, které je rekonstruováno do podoby ze září 1938.

Autor textu a fotografií: Aleš Crha.

Zdroje a literatura:

  1. Průzkum interiéru řopíku B7/13/D2
  2. Kopie původního výkresuVloženo: 10.6.2005
Autor: Martin Nič
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)