[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.215.16.238 () [ Přihlásit ]

Soukromé sbírky nebo vybavená linie?


Na žádost mého velmi dobrého kamaráda vkládám jeho článek:

-------------------------------------------------------------------------

Vážená obec bunkrologická!

Pokusím se tímto příspěvkem otevřít závažné téma - PŘESUNOUT VŠE (CENNÉ) Z OPEVNĚNÍ DO MUZEÍ NEBO ČÁST PONECHAT OSUDU V TERÉNU??? Vždyť přece průzkum v terénu je to, co většinu z nás přivedlo k opevnění. Co budou naši nástupci procházet za 10 let? Uzamčené řopíky a sruby nebo soukromé sbírky?

K této úvaze mne vede skutečnost, že z terénu nenávratně mizí mnohdy i zdánlivě DNES bezcenné vybavení jako například lapače zplodin, poválečné a mřížové dveře. Mnozí naši kolegové a kamarádi mají teorie, že až těchto věcí bude nedostatek, tak se výhodně zpeněží. Většina z vás jistě viděla nejméně jednu soukromou sbírku. K čemu jsou někomu desítky předválečných lafet z LO nebo 10 ventilátorů? Proč mizí prasečí ocásky ze Šatova, aby se vzápětí objevily jinde?

O naše pohraniční opevnění se intenzivně zajímám tři roky, když nepočítám, že jsem vyrůstal mezi řopíky ve Slavonicích, z nichž jedno béčko (zdevastované) máme na zahradě. Samozřejmě jako aktivní důstojník AČR dalších 13 let se zajímám o opevnění jako takové. Sám žádné muzeum nemám. Za sebe mohu říct jen to, že jsem zprostředkoval, věnoval zadarmo nebo pouze za odvoz cenné i méně hodnotné věci (ženijní nářadí, přilby, bedýnky od munice, střílnu řopíku, střílnu 36-ky a další). Nic z toho není kradené ani zakoupené! Vše uvedené je v muzeích - A NE NA PŮDÁCH!!!.

Před dvěmi lety byl devastován cvičný objekt v Žárovicích, jeho střílna skončila kdovíkde. Jedna ze tří 36tek ve vyškovském VVP má zachovalou téměř kompletní ventilaci. Přesunout či ponechat? Vydržela tam 60 let!

Zkušební objekt Panzerwerk Vyškov - po uveřejnění informací (bez udání místění) zmizely všechny dveře (už dříve několik uzávěrů střílen).

MÁ CENU POŠKODIT JEDEN OBJEKT, ABY JINÝ BYL VE STAVU, VE KTERÉM JINÝ VE SVÉ HISTORICKÉ DOBĚ NEBYL?

A ted z jineho soudku: budete-li někdo chtít navštívit VVP Dědice, ozvěte se můj email martinur@seznam.cz a domluvíme se na průzkumu: zajistím povolenky na vstup i na vjezd. Fundovaný doprovod vám jistě poskytne i Jirka Vaněček, který tam se mnou strávil spoustu víkendů. Několik výprav jsme již s J.V. realizovali a na každou jsme nachystali nějaký "bonbónek". K vidění je několik desítek německých objektů z okupace (i kompletně vybavených!), několik předválečných pozorovatelen, Panzerwerk, tři zkušební a cvičné 36-ky a cvičný řopík B!!! Totožnost dalších dvou právě ověřuji. Hlavně tam nechoďte sami a nedělejte ostudu bunkrologické veřejnosti, jako výprava minulý rok (účastníci se jistě poznají), která se nechala chytit samotným velitelem vojenského újezdu. Tyto akce na černo můžou mít vliv nejen na vás (pokuta), ale zejména na dosud dobré vztahy s velitelstvím prostoru, díky kterým je umožněn přístup a průzkum téměř bez omezení. Jen je potřeba dodržovat jistá pravidla, mezi něž patří např. ohlášení návštěvy a předchozí domluva.

Přeji upřímně mnoho trpělivosti a úspěchů kolegům, kteří v nelehkých podmínkách budují muzea LO a TO. Nedělají to přece pro vlastní uspokojení, ale pro český lid, aby si uvědomil, že národ, který si nepamatuje svou historii, je odkázán si jí zopakovat!!!

Těším se na viděnou na PŘEPADENÍ ŘOPÍKŮ ve Slavonicích, na akci pořádané J.D. Bude-li chtít někdo toto téma diskutovat osobně, jistě tam bude příležitost.

S pozdravem kpt. Martin URBÁNEK


Vloženo: 13.6.2005
Autor: Jiří Vaněček
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)