[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 44.220.249.141 () [ Přihlásit ]

Těšínská pozorovatelna


Nedavno jsem se svými kolegy bunkrology Petrem a Jiřím Kozlů prozkoumal ruskou pozorovatelnu nacházející se (5km severně od ČB) vlevo od cesty z Těšína (Hrdějovice) na Hosín. Vpravo od této cesty je pole, na kterém si sovětští vojáci, přišlí při okupaci Československa v roce 1968 zřídili tábor a tato pozorovatelna je jedinou památkou na ně. V tomto táboře měli ruští vojáci dokonce biograf. Další tábor byl u Borku kolem borecké cihelny a hájovny a další pak za Kyselou vodou kolem bývalé rasovny. Z posledních dvou táborů zbylo mnoho zákopů, okopů a výhlubní po zemljankách. V těchto třech táborech žili ruští vojáci jeden až dva měsíce, poté se přesunuli k Chotýčanům. Vlastní pozorovatelna je obdélníkového půdorysu o vnitřních rozměrech 2 x 3 m, světlost je asi dva metry. Stěny jsou vybetonované na místě (tedy žádný prefabrikát) a jsou silné 30 cm. Stropní deska byla na objekt pravděpodobně osazena zvlášť jeřábem, je silná asi 22 cm a obvodové stěny přesahuje o 15 cm. Vchod je z jižní strany (od Těšína) v pravé části stěny a sahá až ke stropu. Rám dveří je široký (vnitřní šířka) 60 cm. Původní plechové dveře natřené na černo s obyčejnou klikou jsou dokonce na svém místě, jsou otevřeny dovnitř. Vchod je zakryt plechem a zavezen zeminou. Hned vedle vchodu je dlouhý pozorovací průzor a za rohem od ní v západní stěně je druhý kratší. Uvnitř jsou u dvou stěn s průzory dochovány stoly. Interiér byl bíle natřen a průzory se zevnitř uzavíraly ocelovými rámy, ve kterých bylo plexisklo (nebo sklo?), což umožňovalo pozorování i po uzavření. Rámy se sklápěly dolů a byly ve stěnách uchyceny panty. Rámy jsou dodnes dochované. Zvenku se pak průzory uzavíraly plechem sklápěným opět dolů na pantech, po kterých zbyly pod průzory otvory s drobnou výdřevou a jedním takovým otvorem nad průzorem pro uchycení plechu. Průzory jsou ocelové, tvořené svařenými U nebo L profily. Ve stěně se vchodem jsou nad dlouhým průzorem navíc v řadě tři kruhové díry skrz stěnu, průměru 2 cm. Stropní deska je pokryta asfaltovou isolační vrstvou, na které je pak silná vrstva hlíny pro kamufláž. Kolem objektu je velký nepořádek, nevíme kdo se scházel uvnitř, ale na stěně uvnitř je vtipně tužkou napsáno: „Jste odhaleni, dívám se sem každý den dalekohledem.“ Zřejmě poté v nedávné době byl vchod a dlouhý průzor zakryt plechem a tato stěna zavezena zeminou. Přístup dovnitř tak není možný a vnitřní průzkum byl proveden osvědčenou metodou vstrč ruku a vyfoť. Od objektu je úžasný pohled na jih. Jsou od tud jako na dlani České Budějovice a velká část Budějovické pánve, Blanský les s dominantní Kletí a úžasné Novohradské hory. Objekt samotný už na dálku prozrazuje blízká borovice, jakožto jediný strom uprostřed polí.
Vloženo: 23.6.2006
Autor: Jan Ciglbauer
Copyright ropiky.net ©1999-2023        Ochrana osobních údajú (GDPR)