[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 44.222.104.206 () [ Přihlásit ]

Užatkový kopeček u Keblan


Nedavno jsme s kolegy Jirkou a Petrem Kozlů provedli průzkum úkrytů ÚŽ-6 čs. poválečného opevnění u Keblan jihozápadně od Trhových Svinů v jižních Čechách. Nachází se zde v lese na poměrně malé ploše hned 7 objektů, známých Užatek. Každý úkryt je jinak velikostně a vůbec stavebně konstruován, takže je každý originál. Kromě užatek se v okolí nachází dva velké okopy pro nějaká vozidla, snad transportéry. Všechny objekty jsou pak u cesty, která byla pravděpodobně zřízena při stavbě. Z důvodů utajení o místním Užatkovém kopečku nic bližšího nevíme. Tentokrát nejsou ani na vojenských mapách. VEČ objektů jsou 1758 až 1764. Většina objektů má v chodbě čtyři uzávěry. První silnostěné dveře jsou vždy jednokřídlé, všechny další pak dvoukřídlé. Podle místních byly úkryty ještě začátkem 90. let plně vybaveny. Následovně pak byly pravděpodobně vyrabovány. To ostatně pokračuje i nyní, což jsme mohli posoudit sami, když jsme srovnali loňskou návštěvu těchto objektů s letošní. Od minulého roku zmizely všechny dochované první jednokřídlé dveře a i dvoukřídlých ubylo. V několika objektech se někdo pokusil probourat do únikové šachty a ve všech užatkách je dochován onen záhadný trychtýř, o kterém stále nevíme k čemu v užatkách sloužil. Nebo snad ano? – v tom případě napište. V jednom případě je pěkně vidět vedení trubky trychtýře u podlahy. Rozvedení elektroinstalace je v objektech dodnes patrné.

Tento prostor měl pravděpodobně sloužit jako prostor pro rozmístění vojáků po vyhlášení poplachu. Asi kilometr západně odtud se mají v lese u místního potoka nacházet další tři neznámé objekty VEČ 2271 až 2273, které se ale dosud nepodařilo nalézt. Pravděpodobně mají šachtový vstup a jsou dokonale zasypané. Jinak z vybavení užatek byl nalezen také jeden bezdomovec.

Jen doplňuji: Zhřešil jsem nevědomostí a již jsem byl poučen o tom, kterak onen záhadný trychtýř sloužil jako pisoár...
Vloženo: 21.10.2006
Autor: Jan Ciglbauer
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)