[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 44.222.104.206 () [ Přihlásit ]

A/60 – ochranný příkop


Nejdříve několik základních dat z historie objektu

Až na „ochranný příkop“ se jedná o standardní variantu objektu l.o. typu A-160 v normální odolnosti.Objekt byl vybetonován 08.09.1938 a to s pevností betonu 521kg/cm2,Krycí název „U tří buků“.V době odstoupení pohraničí se objekt nacházel ve stavu,těsně po odstranění vnějšího bednění.Mnohokrát se v různých diskuzích objevil názor ,že příkop vybudovali „němci“.Taková věc není technicky možná!a příkop byl vybudován při betonáži objektu. Němci objekt použili v rámci zkoušek čs.opevnění.Zabetonovali konzole ventilátoru (německá konstrukce odlišná od čs.provedení),mříže,vstupní dveře (v obráceném provedení!!!) a dokončili vstupní chodbičku.V době zkoušek byl objekt vybaven ventilátorem,v obou střílnách lafetami vz.37 (v pravé se zkoušel TK37,do výdřevy byly vydlabány i drážky pro panoramatickou mapu).Objekt byl propojen s pevnostní kabelovou sítí,do dnešní doby se dochoval čtyř žílový kabel vycházející v objektu. Vstup objektu nesl před rekonstrukcí stopy zásahů od pěchotní munice (5-10zásahů).Celý objekt němci natřeli z vnějšku tmavošedým nátěrem.Zárubně dveří,stejně tak jako dveře byly poškozeny násilným otevřením.Pravděpodobně se tak stalo pomocí nálože přiložené na dveře v místě zámku.Jestli se tak stalo v rámci německých zkoušek anebo po válce je dosud nejasné.

Atypická úprava

Parametry ochranného příkopu viz.výkres v obrazové příloze.Ve střílně s ochranným příkopem byla instalována lafeta DZ19 (vz.37) s těžkým kulometem vz.37 v provedení „O“ (těžká hlaveň).Na TK byl nasunut odpad nábojnic,který vycházel ze standardního odpadu určeného pro tuto lafetu.Jeho úprava spočívala v instalování dvojice kolíčků na kterých pak byla následně zavěšena teleskopická odpružená odpadní roura,shodná se stejným prvkem u lafet pro zbraně D a M v těžkém opevnění.

Výhody

Díky upravenému odvodu vystřelených nábojnic došlo k odvodu plynů ze spáleného střelného prachu v nábojnici.A tím i k omezení zplodin ve střelecké místnosti.Další velkou výhodou byla funkce ochranného příkopu,který chránil střílnu před zahrnutím či poškozením od granátů .Mezi výhody lze počítat i to,že se nemuseli vystřílené nábojnice skladovat.Ve střelecké místnosti bylo díky absenci odpadové lavice více místa pro obsluhu.

Nevýhody

Velkou nevýhodou byla nemožnost lehkého „sundání“ kulometu.V případě chyby mohlo dojít až k těžkému zranění či usmrcení obsluhy kulometu.Za další nevýhodu lze považovat z části absenci odpadní lavice,která sloužila i pro odkládání potřebného nářadí,kdy bylo stále v pohotovostním stavu.Takto bylo nářadí uloženo v truhlíku,kde nebylo v případě poruchy v boji tak dostupné.

Závěr

Upravená střelecká místnost s ochranným příkopem byla velkým přínosem a dle současných testů výhody převyšovaly nad nevýhodami.Jako největší mínus je nemožnost demontáže kulometu pro chlazení hlavně,ale vyzkoušel jsem,že hlaveň se dá snadno demontovat i z osazeného kulometu.Tím se největší problém snadno vyřešil.Jak v náměrovém i odměrovém pohybu lafety odpad nepřekáží a obsluha je tak snadná.
Vloženo: 4.11.2006
Autor: Vladek Vácha
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)