[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.142.143 () [ Přihlásit ]

Jak se dělá výdřeva.


Jak se dělá výdřeva?

Zde byl odstavec,který nebyl správně pochopen,proto jsem ho smazal,aby dále nebyl nesprávně chápán.Děkuji za pochopení V.Vácha (spíše byl formulován tak nejasně, že jej bylo možno pochopit všelijak - pozn. admin)

Situace

V úsecích kde byla provedena v poválečném období reaktivace opevnění a tím i aplikována v interiéru omítka,nedoporučuji na takový podklad vůbec dělat výdřevu.Pokud provozovatel se rozhodne dělat výdřevu tak je nutné omítku odstranit a to přinejmenším u přechodů u střílen.To nejhorší je když výdřeva nelícuje tak jak má a kouká na Vás omítka.Nejlepší je omítku odstranit celou,tak aby se mohla použít prkna na výdřevu v původní tloušťce.V úsecích,kde nedošlo k žádným úpravám je věc jednoduší.

Nedoporučuji

-velkým problémem je když provozovatel hledí na náklady a pracnost.Snad nejhorší provedení výdřevy je použití latí a na ně hřebíky uchytit prkna výdřevy.Nikdy nelze dosáhnout odpovídajícího vzhledu.

-špatné použití prken,lze se setkat i s tím,že výdřeva je nejen na latích ale pobita palubkami stejné šíře (5-10cm široké).

-je mnoho věcí,které můžou dobrou myšlenku zkazit.A výdřeva tvoří velké procento z objektu.Proto nedoporučuji vůbec dělat výdřevu,pokud to osoba nemyslí vážně anebo chce slevit z některých podstatných věcí.

Doporučuji

-jako první by se zájemce o novostavbu výdřevy měl podívat na originální výdřevu či její pozůstatky ve svém stavebním úseku.Pokud se nic nezachovalo tak to moc nevadí.V případě „svislé“ výdřevy ,může postupovat dle tohoto článku,případně mě kontaktovat.V případě vodorovné doporučuji najít objekt s dochovanou výdřevou,případně důkladně prohlédnou pozůstatky,otisky v objektu.

-dodržovat správnou šíři prken!většinou se výdřeva skládala z prken šíře 10-30cm,nikdy méně!lze použít jen jedno na stěnu jako distanční prkno.

-použít materiál stejné tloušťky jako u originálu tzn.33mm.Pokud budete kombinovat nové prvky výdřevy s původními prkny,tak doporučuji použít tloušťku podle dochovaného prvku.Protože dřevo „pracuje“ a mění se podíl vody ve dřevě,kdy původně při 33mm tl. byla cca 15% ,tak dnes po několika desítek let se vlhkost snížila a došlo k vysušení prkna.Tloušťka prkna se tak pohybuje mezi 30-32 mm.

-doporučuji dodržet odsazení prken.Neexistuje výdřeva,kde jsou přechody mezi prkny hladké. Dobová výdřeva vypadala spíše jako schody.Bylo to díky tomu,že mokrý beton způsobil,že dřevo pracovalo a než došlo k dokončení objektu se výdřeva z deformovala.Našel jsem rozdíly mezi prky až 10mm u prken ,které byla vedle sebe!(proto nelze použít výdřevu na lištách)

-dalším detailem,kterým výdřevu opravdu vyšperkujete je dodržení správných spár.Prkna by na sebe neměla neprodyšně doléhat.Spára je 1-5mm!(proto nelze použít výdřevu na lištách či podklad omítkou v případě reaktivovaného objektu).

-hodně důležité je správně s lícovat výdřevu u ocelolitinových prvků,neexistuje,že bude výdřeva od takového prvku končit centimetr a to proto,že tam je stále náběh omítky,jako pozůstatek po reaktivaci.Správně slícovaný granátový skluz,periskopová trouba,hlavní střílny a vchodová střílna pohladí oko každého návštěvníka.

-důležité pravidlo je,že neexistuje rovná stěna u řopíku,bohužel.Je vždy nutné počítat s tím,že výdřeva se při betonáži prohnula .Tím se vyvarujete mnohým dalším problémům.

- při výrobě výdřevy si častokrát opakovat „dvakrát měř – jednou řež“ a to hlavně v případě šikmého řopíku,kdy je výdřeva opravdu pracná díky úhlům.

DOPORUČUJI DODRŽET VŠECHNY DETAILY NA VÝDŘEVĚ !

A jak na to? (platí pro svislou výdřevu)

Co potřebujeme:smrková prkna tl.33mm o rozdílných šířkách mezi 10-30cm,nejlépe motorovou či elektrickou pilu.ruční pilu,jako perfektní nástroj se bude hodit „poříz“ se kterým s jinak odkorňují kmeny,prkna….(vy jej použijete k tvarování prken na míru)

Jak připravit objekt?

Nejprve se narovnají na stropu všechny dochované dráty,které původně vázaly výdřevu k armatuře objektu.Po narovná se všechny zkrátí na cca 20mm.A to pákovými kleštěmi,uštípnutím na “křivo“ aby se tak vytvořila na drátu špička.U Svislých stěn odstranit všechny zbytky vázacích drátů,tak aby na stěně nic nepřesahovalo rovinu stěny.Další věc,která se musí udělat je to,že se musí vyčistit žlábky mezi podlahou a stěnou,kde byla prkno zapuštěna pod úroveň podlahy.Všechny tyto věci musí být provedeny s velkou obezřetností,každý zapomenutá nečistota ve žlábku či drát na stěně by se brzy vymstil.Jako samozřejmost beru to,že všechny kovové prvky byly již opatřeny odpovídajícím pigmentovým nátěrem.

Nyní již k vlastní instalaci…

Doporučuji dělat výdřevu po částech a to nejdříve jednu střeleckou místnost,pak druhou a nakonec prostor chodbičky.Pečlivě si oměříme a to včetně všech úhlů půdorys stropu střelecké místnosti.Rozložíme si vybraná prkna na zem před objekt a na něm namalujeme oměřený půdorys.Prkna si označte,tak aby pak nedošlo k jejich záměně či otočení z L strany na P.Omalovaný půdorys pečlivě vyřízneme.Doporučuji na každé délce ubrat 5-10mm jako vůli.Vyříznutí otvoru pro periskopovou troubu ještě neprovádějte!to udělejte až budete uchycovat příslušná prkna.Prkna na strop uchytíte tak ,že postupně jednotlivá prkna natlučete na zkrácené vázací dráty průměru 5mm.jednotlivá prkna po natlučení podepřete připraveným prknem,kůlkem…jinak by Vám strop spadl.Nyní když je strop na svém místě,si oměříme postupně všechny stěny a vyřežeme je stejným způsobem jako u stropu.Prkna ,která lícují ke GS,střílnám nevyřezávám do tvaru,to až později.U stěnových prken nedělám žádnou vůli.Použijeme rozměr od dna drážky vedle podlahy ke stropu.Připravené prkno zasadíme do drážky a přitiskneme jej rukou směrem ke stěně,mělo by se zastavit cca 10cm před stěnou.Pokud tomu tak není,tak prkno vyjmeme a do drážky pod něj vložíme patřičně velký kamínek.Tak abychom dosáhly patřičného výsledku .Pokud se prkno zastavilo cca 10cm od stěny tak je gumovou paličkou zatlučeme ke stěně.Tím se prkno vzpříčí mezi prkny na stropu (ty takhle nese) a drážkou u podlahy.takto postupujeme u všech svislých prken.Lícování střílen, granátového skluzu provádíme až při osazování příslušného prkna.Zde je důležité stále oměřovat a postupně ubírat materiál a pomalu lícovat příslušný prvek.U rohových prken by se měla hrana zkosit,díky tomu pak správně lícuje.Tímto způsobem se dá udělat celý interiér objektu.

Po práci…

Nyní když je hotovo se nechá výdřeva,nejlépe přes zimu vyzrát.Protože dojde ke klimatickým změnám tak se prkna ustálí na svých místech.Po ustálení všechna prkna obhlídneme a ty co se uvolnila vyjmeme ,vypodložíme v drážce u podlahy a nazpět nainstalujeme.Případně instalujeme klínky mezi výdřevu na stropu a periskopovou troubou.Pokud vytváříte objekt ,který byl obsazen jen improvizovaně v roce 1938,tak se dají ještě doinstalovat trámky,které rozpírali výdřevu při betonáži.Dle Martina Níče se u „berounských“ objektů tyto trámky ponechávali.Po té výdřevu dobově naimpregnujeme (dvě vrstvy) a to např. u II.sboru většinou dle chemických rozborů „fermeží“ u objektů na jiných úsecích jsou výdřevy napuštěny karbolkou a to jak světlou (uvádí se v dobových dokumentech,karbolka by se měla použít u objektů vybetonovaných do léta 1937) ,tak tmavou (zjištění M.Černého u Znojemských objektů).K úplnému dokončení zbývá instalovat repliky vázacích drátů,které vytvoříme z drátu průměru 5mm.

Konec

Pokud jste dodržely technologický postup a všechny detaily,tak nyní máte výdřevu odpovídající původní.A to nejen ve vzhledu ale i konstrukcí,funkci……
Vloženo: 4.11.2006
Autor: Vladek Vácha
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)