[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 44.197.198.214 () [ Přihlásit ]

N - plány


N-plány

Než mohl vzniknou objekt l.o. byl vypracován tzv. N-plán.Po průzkumu a měření zástupci příslušného ŽSV vybrané lokality,byly zjištěné údaje nakresleny a zjištěny všechny potřebné parametry.Následně pak došlo k vytyčení příslušného objektu v terénu zástupci taktického oddělení ŘOP.Na základě vytyčení objektu byly zpracovány teoretické údaje o objektu a vypracován „ evidenční list“ kombinovaný s „průvodním listem“ objektu.Oproti těžkému opevnění,kde bylo více údajů se u objektů l.o. tyto dva dokumenty spojily v jeden.Ten byl nazvaný „Evidenční list objektu“ a obsahoval tyto údaje:

typ objektu

krycí jméno

číslo objektu/číslo evidenčního listu

umístění objektu

palebný úkol /stanoviště

odolnost

palebný úkol

palebný vějíř

technické vlastnosti palby

okolní stanoviště

druh půdy

nejbližší zdroj vody

výška os střílen nad terénem

elevace/deprese paleb

směr os střílen

vzdálenosti sousedních objektů

umístění fixačních kolíků

- případně poznámky např.kdy se musel upravit terén atd….

V příloze jsou uvedené přepisy (zpracoval Oldřich Gregar z České Třebové) „evidenčních listů“ čtyř objektů spolu s náčrty paleb objektů z N plánu.Tyto čtyři objekty se mě zdáli nejvíce zajímavé pro rozdílnost či vlastnosti jejich paleb od krátkých až po dlouhé palby (60 až 1400metrů).

Zdroje a literatura:

  1. foto Pavel Vašata
  2. přepisy Oldřich GregarVloženo: 7.11.2006
Autor: Vladek Vácha
Copyright ropiky.net ©1999-2022        Ochrana osobních údajú (GDPR)