[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 44.212.99.248 () [ Přihlásit ]

Objekty III/2/49/D1N a 48/D2N


Úsek 2 Hrádek 49/D1N a 48/D2N

Tyto objekty stojí na jižní Moravě kousek od obce Havlín a spadají pod stavební úsek 2 Hrádek, tento úsek začíná u Valtrovi a končí u Hrabětic. Úsek byl zadán 14. dubna 1937 stavební firmě Ing. Antonín Schwarz z Brna, bylo zde postaveno 82 objektů. Celý úsek probíhá rovinatým terénem podél řeky Dyje a kvůli němu je hloubka opevnění až 3km.

Jedna ze zajímavostí úseku 2 Hrádek jsou dva objekty VZ.37D konkrétně 49/D1N a 48/D2N. Objekt 49/D1N má střílnu natočenou směrem k mostu přes Dyji z českého Hevlína do rakouského LAA an der Thaya a palebně navazuje na další pevnost a to LO VZ.37A, která je vzdálená asi 1000m. Druhý objekt 48/D2N má výstřel podél břehu Dyje směrem k další pevnůstce LO VZ.37A. Oba objekty se nachází v náspu bývalé železnice z Hevlína do LAA an der Thaya, leží na pravém břehu, jsou zasazeny do protipovodňové hráze a nalézají se po obou stranách prvního železničního pilíře bývalého mostu. Zajímavé je, že objekt 49/D1N (leží na levé straně pilíře z pohledu od nepřítele) nemá zához čelní stěny ale místo toho má provedenou kamufláž jako imitaci kamenného zdiva pilíře mostu .

Do dnešních dnů se obě pevnůstky dochovali v dobrém stavu. Maskování pomocí kamenného zdiva se zachovalo ve velmi dobrém stavu, ale objekty pomalu ale jistě zarůstají náletovými dřevinami. V roce 2006 byl vnitřek obou jmenovaných objektů relativně čistý. Železnice, jak již bylo řečeno, byla za dob komunizmu zrušena, jediné, co po ní zůstalo, jsou tři pilíře. K objektům se dá nejlépe dostat od silnice směřující od Hevlína k hraničnímu přechodu Hevlín/ LAA an der Thaya. Místo, kde se dá zaparkovat a kde se má odbočit, se dobře pozná díky Lo.VZ. 36C ležícímu vedle silničního mostu (Třicet šestka je z dálky dobře viditelná), zde odbočíte doleva (z pohledu od Hevlína) a po 500m se nalézají oba objekty.

Zdroje a literatura:

  1. internet
  2. průzkum 2003 a 2006Vloženo: 9.1.2007
Autor: Ivan Fuksa
Copyright ropiky.net ©1999-2023        Ochrana osobních údajú (GDPR)